Fysioterapeut ville ikke hjelpe russiskfødt pasient

Ble spurt om holdninger til krigen i Ukraina.

Publisert

Før Elena Kasin skulle få behandling for ryggplager, fikk hun en telefon fra fysioterapeuten som opprørte henne. 53-åringen ble nemlig utspurt om sine holdninger til krigen i Ukraina. Tilsynelatende uten annen årsak enn at hun er født i Russland, skriver VG.

Kasin har bodd i Norge i 22 år og er norsk statsborger.

– Fysioterapeuten begynte å snakke om krigen i Ukraina og sa at han ville forsikre seg om at han ikke behandlet noen som ikke var imot krigen. Jeg ble så såret, sier hun til VG.

Hun har gått til fysioterapeut jevnlig for å få behandling for ryggsmerter.

Satt ut

Fysio- og manuellterapeuten bekrefter overfor VG at han ringte Kasin og stilte henne noen spørsmål. Blant annet om det var greit for henne å treffe på ukrainske pasienter. Fysioterapeuten spurte også hva Kasin tenker om krigen, og om hun er for eller imot Putin.

Pasienten svarte ifølge fysioterapeuten at hun jobber så mye at hun ikke har fått sett på nyheter. Kasin fikk deretter beskjed om å se på nyhetene og ringe etterpå.

Fysioterapeuten sier han ikke vil ha noe å gjøre med en person som kan være for krigen.

Den russiskfødte kvinnen forteller at hun ble satt ut. For øvrig sier hun at hun mener krigen i Ukraina er grusom.

NFF: Kan ikke nekte behandling

Fysioterapeuter kan ikke nekte å behandle noen på grunn av etnisitet, slår Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) fast.

– Flere av paragrafene i likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, sier Morten Bjerkhaug, seksjonsleder for arbeidsliv i NFF, i en artikkel på forbundets nettsider.

Fysioterapeutene må også forholde seg til helsepersonelloven.

– En terapeut må yte helsehjelp uavhengig av etnisitet. Du skal kun vurdere om pasienten har behov for helsehjelp, samt hva slags hjelp pasienten trenger. Det er ikke anledning til å avvise en pasient basert på etnisitet, sier Bjerkhaug.

Å nekte for eksempel en russiskfødt pasient behandling er også et brudd på pasient- og brukerrettighetsloven, mener seksjonslederen.

Powered by Labrador CMS