Jan Frode Rønning
Jan Frode Rønning

Jan Frode Rønning blir ny leder i NFFs Region Midt

Vi har snakket med NFFs nyvalgte regionledere. Turen har kommet til det geografiske sentrum av Norge - Region Midt. Møt Jan Frode Rønning!

Publisert

I NFFs Region Midt har Ann-Elin Myklebust sittet som regionleder i ni år - tre perioder. Myklebust gikk av tidligere i år, og Jan Frode Rønning ble valgt til leder ut året. Da valget startet den 15.september var det tre kandidater til ledervervet. Nevnte Rønning, i tillegg til Espen Ervik og Jan Harry Størksen. Sistnevnte ble innstilt til ledervervet av valgkomiteen. Men det var Rønning som gikk seirende ut av valget. I regionen ble det avgitt 215 stemmer.

Den 1.januar fortsetter han som regionleder. Vi har i denne forbindelse forsøkt å bli litt bedre kjent med regionlederen for fysioterapeutene som holder til midt i Norge.

Først: Hvem er du? Hva er din fysio-bakgrunn frem til nå?

Jeg er gift og far til to små. Utdannet faglærer i kroppsøving og senere fysioterapeut. Har jobbet i Trondheim kommune og med arbeidsrettet rehabilitering ved Betania Malvik.

Hva er det første du som regionleder ønsker å ta tak i når du starter arbeidet den 1.januar?

Den 1.januar vil NFF Region Midt sitte med et helt nytt regionstyre. For meg blir det viktig å etablere et godt samarbeid i det nye regionstyret og sammen bli enige om veien for å jobbe mot det regionens medlemmer ønsker, samt hovedmålene som blir vedtatt av hovedlandsmøtet for perioden 2023-2025 . I tillegg vil NFF få 4 nye regionledere i de andre regionene, som vil være mine nærmeste kolleger og støttespillere. Å bruke tid på samkjøring av regionlederteamet vil derfor være viktig den første tiden.

Hva gleder du deg mest til?

Jeg gleder meg generelt til å fortsette i jobben. Jeg har fått mye støtte og mange gode tilbakemeldinger og ser frem til å bidra videre med verdifull innsats for medlemmene og NFF. NFF er en spennende arbeidsgiver med et veldig kompetent team som jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med. Jeg opplever at det er en tillitskultur i NFF som gir meg arbeidsglede og muligheter for å lykkes med regionens arbeid

Hvordan ser du for deg at din nye arbeidshverdag vil bli de neste tre årene?

Nå har jeg fått kjent litt på denne hverdagen i noen måneder allerede. Jeg ser for meg tre år med mye reising og mange fine menneskemøter. Jeg vil også få mulighet til å lande i jobben og lage meg et mer permanent hjemmekontor enn spisebordet.

Hva er unikt med akkurat den regionen du skal representere de neste 3 årene? Hvilke forutsetninger finnes her og hvilke utfordringer tror du at du møter?

NFF Region Midt har veldig mange dyktige og engasjerte medlemmer som sitter med verv i faggrupper og sentralt. Uansett hvor jeg har vært på medlemsbesøk har jeg blitt godt mottatt, og medlemmene deler oppnåelser og utfordringer, som gir meg kunnskap jeg kan ta med videre i arbeidet. Av saker som må følges opp og kan by på utfordringer i løpet av denne 3-årsperioden er sammenslåing av sykehus, omorganiseringer og Helseplattformen - samkjøring i et felles journalsystem. Ellers er min erfaring er at det er mange utfordringer som er felles for fysioterapeuter over hele landet, og at vi derfor kan dra nytte av spisskompetansen i sekretariatet og av erfaringer fra andre regioner/regionlederteamet.

Hva er dine ambisjoner på vegne av din region - og hele NFF?

Jeg har allerede snakket om og vist i praksis at jeg ønsker at vi skal være en synlig region, at regionen skal kjenne til styrets arbeid, regionleders rolle og ha opplevelsen av eierskap til det som foregår i regionen. Dette har vært en ønsket strategi fra styrets side og NFF sentralt og noe jeg vil fortsette å jobbe med. Mange medlemmer jeg har snakket med har et ønske om en aktiv region. Sammen med styret blir det spennende å starte jobben med å skape noe samlende og inspirerende.

Det vil også være en ambisjon at vi som yrkesgruppe skal ha en sterk stemme inn mot beslutningstakere i vår region.

Hva skal til for at du om tre år stiller til gjenvalg?

Jeg stilte til gjenvalg nå fordi det er en givende og spennende jobb, og fordi jeg har et engasjement for faget, medlemmene og forbundet. Kjenner jeg fortsatt like sterkt på dette om tre år, stiller jeg til gjenvalg.

Jeg er veldig takknemlig for alle som har støttet og stemt på meg og jeg ønsker å takke for tilliten.

Les også: Regionvalgene i NFF er avgjort

Powered by Labrador CMS