Jens Fredrik Aas
Jens Fredrik Aas

Jens Fredrik Aas blir ny leder i NFFs Region Osloområdet

Vi har snakket med NFFs nyvalgte regionledere, og starter med Region Osloområdet. Møt Jens Fredrik Aas!

Publisert

I NFFs Region Osloområdet har Karianne Bruun-Haugen sittet som regionleder i ni år - tre perioder. Nå var tiden inne for å levere stafettpinnen videre, og regionen hadde to kandidater til ledervervet da valget startet den 15.september - Jens Fredrik Aas og Patrick Jensen. Aas ble innstilt av valgkomiteen, og gikk seirende ut av duellen. I regionen ble det avgitt 227 stemmer.

Den 1.januar starter han som regionleder. Vi har i denne forbindelse forsøkt å bli litt bedre kjent med den nye lederen for hovedstadsområdet.

Først: Hvem er du? Hva er din fysio-bakgrunn frem til nå?

Jeg er Jens, 41 år - bosatt landlig i Indre Østfold med kona mi Camilla og mine to sønner, Jonathan og Theodor.

Jeg ble utdannet fysioterapeut ved det som den gang het Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), mensendieckutdanningen, i 2001-2004. Etter turnusåret i Askim kommune og Sunnaas avd. Askim hadde jeg flere korte vikariater i kommuner i Indre Østfold, både i privat praksis og som fastlønnet i kommune. Min første faste jobb fikk jeg i Askim kommune i 2007, der jeg jobbet frem til 2016. Fra 2016 til i dag har jeg jobbet som fysioterapeut og fagleder i Halden kommune. Jeg vil se på meg selv som en allsidig fysioterapeut, selv om mitt hovedinteresseområde hele karrieren har vært rehabilitering. For å fordype meg og øke faglig kompetanse tok jeg derfor også en master i habilitering og rehabilitering ved HiOA 2013-16. Jeg har også 30 studiepoeng i Helseledelse fra Handelshøyskolen BI, et annet felt jeg har fattet økende interesse for gjennom yrkeskarrieren. Jeg har fra tidligere erfaring både som lokal tillitsvalgt, samt som delegat for NFF region Osloområdet fra perioden 2020-22.

Hva er det første du som regionleder ønsker å ta tak i når du starter arbeidet den 1.januar?

Jeg tenker vel at det første og viktigste handler om å bli kjent med styret, medlemmer, sekretariat, andre regionledere og ellers hele organisasjonen som helhet. Det vil trolig kreve litt tid å få oversikt, men det å bli kjent med alle de flotte folkene er noe av det jeg ser aller mest frem til. Deretter handler det selvsagt også om å ta tak i aktuelle saker. Hva som får fokus helt fra starten av vil jo tiden vise, men jeg håper også å få kunne bruke tiden frem mot nyttår til å skaffe meg litt oversikt. Hovedlandsmøtet i månedsskiftet november-desember blir jo også svært interessant og en viktig "kick-off" for den kommende treårsperioden.

Hva gleder du deg mest til?

Akkurat nå gleder jeg meg mest til å komme i gang. Bli enda bedre kjent med de jeg fra tidligere kjenner i styret og å hilse på dere som er nye. Min umiddelbare tanke er at dette blir et kjempeteam med bredt sammensatt kompetanse og erfaring. Og ikke minst gleder jeg meg til å reise rundt å bli kjent med medlemmer (og aller helst også kommende medlemmer) der ute. Som regionleder er man valgt av medlemmene, og jeg ønsker å bruke den kommende perioden til å vise meg den tilliten verdig – og forhåpentligvis utvikle regionen videre sammen slik at stemmene jeg har fått også gir alle der ute noe tilbake.

Og hva blir din største utfordring – slik du ser det nå?

Samtidig som jeg håper på mange gleder, så vil det garantert også komme utfordringer. Det vil være mye å sette seg inn i, og jeg vil tro at det både forventes og til dels kreves at dette skjer på relativt kort tid. Jeg ser for meg en bratt læringskurve. Osloområdet er en stor region, og den er på mange måter svært sammensatt - vi har eksempelvis Oslo kommune som på mange måter er spesiell. Vi har Oslo øst og store deler av Østfold med sine levekårsutfordringer. Og Akershusområdet, som for meg på mange måter er relativt ukjent rent fysioterapi-messig. Den største utfordringen i første omgang tenker jeg vil være å få oversikt og rekke over alt man ønsker. Jeg skal gjøre mitt beste, og jeg vet også at jeg har masse bra folk rundt meg som vil gjøre alt dette enklere.

Hvordan ser du for deg at din nye arbeidshverdag vil bli de neste tre årene?

Jeg håper den blir lærerik, aktiv, sosial, motiverende og full av mestring. Men jeg vet at den også kan bli frustrerende, tidvis ensom, tung og tøff.

Jeg håper og tror den blir mest av det første, men jeg tenker også det er viktig som leder å være litt forberedt på det uforutsette også. Ingen viktig jobb er nok kun en dans på roser, ei heller et regionlederverv i NFF.

Og så blir det nok både mer hjemmekontor og mer reising enn jeg er vant til i jobbene mine til nå. Begge ting blir litt nytt, men det gir også nye muligheter og forhåpentligvis spennende erfaringer.

Hva er unikt med akkurat den regionen du skal representere de neste 3 årene? Hvilke forutsetninger finnes her og hvilke utfordringer tror du at du møter?

Det unike er nok Oslo som kommune, og det å skulle forholde seg til de tariffer, regler og organiseringer som gjelder her.

Som østfolding er jeg godt kjent med den delen av regionen. Jeg vet hvilke utfordringer som finnes i dette tidligere (men også kommende) fylket, men jeg håper og tror også jeg har noe å bidra med for å gi våre tjenester et løft her. For det er kanskje noe av det mest spennende med NFFs største region hva gjelder medlemstall, jeg tenker vi har store muligheter til å løfte fysioterapifaget for å møte fremtidens utfordringer hva gjelder forebygging, aktivitet og folkehelse, barn og unge, habilitering og rehabilitering. Jeg håper og tror det er mulig, på tross av at vi går inn i tøffere tider hva gjelder økonomi og levekår. Egentlig har vel tiden aldri vært mer aktuell som nå, for å satse på våre tjenester, om administrasjon og politikere tør og vil.

Hva er dine ambisjoner på vegne av din region - og hele NFF?

Jeg ønsker å løfte fysioterapifaget og hele fysio-laget vårt slik at vi er rustet for fremtidens utfordringer, både for vår egen del som yrkesgruppe - men også for samfunnet som helhet. Fysioterapeuter er i mine øyne en løsning på veldig mange av de utfordringer vi står overfor - som inaktivitet, psykisk uhelse, endringer i alderssammensetning i befolkningen og flere eldre, frafall i skoler og idrett, presset sykehuskapasitet, fastlegekrise, økende behov for opptrening og rehabilitering, og jeg kunne fortsatt.

Dette må synliggjøres på alle mulige måter. Det er en viktig ambisjon for meg personlig, og jeg vet at det også er en ambisjon for hele NFF.

Hva skal til for at du om tre år stiller til gjenvalg?

Akkurat det vil tiden vise, først og fremst skal jeg gjøre meg så klar som jeg kan for den kommende treårsperioden. Så får tiden vise om det gir mersmak, og ikke minst om medlemmer og alle andre jeg skal samarbeide med vil ha meg med videre.

Til slutt vil jeg takke så mye til alle som har stemt ved regionvalget, og en spesiell takk til alle som stemte på meg. Jeg vil rette en særskilt takk for "duellen" til min motkandidat Patrick (Jensen, red.anm.) som jeg vet at var veldig motivert og spent. Jeg er veldig glad for å ha deg med videre i styret i regionen, Patrick - din kompetanse og ditt ønske om å gjøre en jobb for NFF og fysioterapeutene der ute vil være gull verdt, og jeg ser frem til videre samarbeid!

Les også: Regionvalgene i NFF er avgjort

Powered by Labrador CMS