NFF-delegater i arbeid under et tidligere landsmøte. Denne gangen ble møtet avholdt digitalt.

Landsmøtet i NFF: Organisasjonsutviklingen kan starte

Størst spenning knyttet det seg nok til om styret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt forslag om organisasjonsutvikling skulle få støtte av landsmøtet. Og forslaget fikk støtte etter lengre debatt - og en justering.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmålene og kommentarene kom til tider tett under NFFs digitale landsmøte, som gikk av stabelen i dag.

Størst spenning knyttet det seg nok på forhånd til saken om det skulle bevilges 436.000kr til et utviklingsprosjekt i organisasjonen. Saken har blitt debattert i Fysioterapeuten i forkant av landsmøtet. Debatten fortsatte underveis på møtet

Forbundsleder Gerty Lund presenterte saken fra NFFs styre. Saken førte til stort engasjement blant landsmøtedelegatene, noe som igjen førte til en lengre debatt med flere kritiske røster. Kritikerne uttrykte skepsis til innholdet i saksdokumentet – blant annet om det er nødvendig å sette av ekstra midler til prosjektet, og hvilke deler av forbundet som skal jobbe med prosjektet. Andre mente at dette er helt nødvendig, blant annet for at organisasjonen skal kunne utvikle seg uten å måtte kutte i driften. 

Etter en over to timer lang diskusjon ble det stemt. Resultatet? Et ja til å sette av 436.000kr for å utvikle NFF - etter en tekstuell justering fra NFFs styre. 

Arbeidet skal for øvrig starte umiddelbart.

Slik lyder forslaget, som til slutt ble vedtatt av NFFs landsmøte:

"Landsmøtet vedtar at det igangsettes et organisasjonsutviklingsprosjekt umiddelbart. Det settes av kr. 436 000 i revidert budsjett 2024 for blant annet å sikre bred involvering i organisasjonen. Forslag til tiltak i utviklingsarbeidet av organisasjonen legges frem på landsmøtet 2024."

Forlenget spareperiode

Av andre saker som ble behandlet var blant annet en sak fra forbundets næringspolitiske råd. Her ønsket forslagsstiller at forbundets spareperiode skulle økes fra tre til fem år, etter et mye omtalt underskudd i 2022. Utgangspunktet for saken var et vedtak fra NFFs hovedlandsmøte i 2022, der man ville bygge opp forbundets egenkapital betydelig på tre år. 

Landsmøtet vedtok en forlenget spareperiode. 

Nyutdannede fysioterapeuter

NUF - nyutdannede fysioterapeuter, ønsket før landsmøtet at antallet landsmøtedelegater fra NUF skulle økes. NUF valgte å trekke denne saken fra den digitale talerstolen. Lederen deres, Snorre Hjartnes, sa samtidig at de nok ville komme tilbake til landsmøtet med et mer gjennomarbeidet saksdokument ved senere anledning. I en annen sak fra NUF ønsket man en NUF-representant inn i NFFs forbundsstyre. Landsmøtet i NFF valgte å ikke behandle denne saken i år. 

Budsjettet ble vedtatt

Budsjettforslaget fra NFFs styre for 2024 ble vedtatt av landsmøtet uten større justeringer. Budsjettet viser et 2024-overskudd tilsvarende ca. 650.000 kroner. Her er midler avsatt blant annet til nevnte utviklingsprosjekt - og et nytt NFF-medlemsregister.

Åpne styreprotokoller

I en av de siste sakene på årets landsmøte, fra NFFs region Osloområdet, ble det besluttet at NFFs forbundsstyreprotokoller fremover skal legges ut åpent på forbundets nettsider - i påvente av nettsider med innloggingsmulighet. 

For ordens skyld: Fysioterapeuten redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund.

 

Powered by Labrador CMS