Sårbare brukergrupper kan forklare høy grad av trusler mot helsepersonell.
Sårbare brukergrupper kan forklare høy grad av trusler mot helsepersonell.

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø: Helsepersonell utsettes for vold, trusler og trakassering 

Kvinner er mest utsatt. Og truslene kan forklares av til dels sårbare brukergrupper.

Publisert Sist oppdatert

I desember publisert Statistisk sentralbyrå (SSB) tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.  Helsepersonell er blant de mest utsatte for vold, trusler, trakassering og mobbing på arbeidsplassen ifølge SSB. Fysioterapeuter nevnes også av SSB. 

Nesten 40 prosent av de som jobber i medisinske yrker har nemlig vært utsatt for vold, seksuell trakassering, hets/trusler eller mobbing siste år, ifølge en meldingen på SSBs nettsider

– Blant sikkerhetsarbeidere og sysselsatte i medisinske yrker har nesten 40 prosent blitt utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb siste år. Andelen er også høy blant pleie- og omsorgsarbeidere, hvor nesten én av tre har vært utsatt siste år, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå, i meldingen. 

Nesten 20 prosent

I underkant av 20 prosent i medisinske yrker svarer at de har vært utsatt for vold de siste 12 månedene, omtrent 6 prosent svarer at de har blitt utsatt for vold månedlig eller oftere. 

16 prosent av sysselsatte i medisinske yrker har blitt utsatt for seksuell trakassering siste år, mens det samme gjelder 11 prosent blant pleie- og omsorgsarbeidere. 5 prosent av sysselsatte i medisinske yrker sier at de har opplevd seksuell trakassering månedlig eller oftere, mens det samme gjelder omtrent 3 prosent blant pleie- og omsorgsarbeidere. 

Sårbare brukergrupper kan forklare

– Felles for flere av yrkesgruppene som er mest utsatt, er at de jobber med til dels sårbare brukergrupper. Det er også mest vanlig at det er noen som ikke er ansatt på arbeidsplassen som står bak vold, seksuell trakassering, og hets eller trusler. Dette kan være for eksempel kunder, klienter, pasienter, elever eller andre, sier Støren. 

Andelen kvinner som opplever denne typen hendelser er mer enn dobbelt så stor enn blant menn.

Powered by Labrador CMS