Streikefare i både staten og Oslo kommune.

Lønn: Brudd i både Oslo kommune og statsoppgjøret

–  Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind. – Det var ingen vilje fra Oslo kommune til å komme til enighet, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert
– Statsansatte med høyere utdanning må verdsettes, og vi går til forhandlingene med mål om en klar reallønnsvekst for medlemmene sa Susanne Gallala i Norsk Fysioterapeutforbund til fysio.no før forhandlingsstart i staten.

Unio stat forhandler for 36 000 Unio-medlemmer innen blant annet forskning, høyere utdanning og statlig forvaltning.  

De har siden 22. april vært i lønnsforhandlinger med staten i årets hovedtariffoppgjør. 

En uke senere oppsummerer Unio stats forhandlingsleder Guro Lind i en pressemelding at staten ikke har kommet Unio i møte:

– Den totale økonomiske rammen er ikke god nok, og staten har ikke vist vilje til å komme Unios krav i møte. Det er synd staten ikke vil gjøre mer for å ta vare på sine ansatte med høyere utdanning, når vi vet at statlige virksomheter nettopp sliter med å rekruttere og beholde slike ansatte, sier Lind i meldingen.

Hun mener staten gikk til årets lønnsforhandlinger med feil fokus.

– I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene i staten, har statens hovedfokus vært å samle alle fire hovedsammenslutninger på en felles tariffavtale. Men statens tilbud i forhandlingene gir ingen forbedringer for Unios medlemmer, og da måtte det bli brudd.

– Unio går inn i forhandlingene med et krav om reallønnsvekst for Unios nærmere 14 000 medlemmer i Oslo kommune. Kravet innebærer både sentrale lønnstillegg og særskilte lønnsmessige tiltak for ansatte med høyskole- og universitetsutdanning, sa Marianne Hauger i Norsk Fysioterapeutforbund til fysio.no før forhandlingene tok til i Oslo kommune.

Oslo kommune

– Det var ingen vilje fra Oslo kommune til å komme til enighet, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune i en pressemelding lagt ut på Unio.no.

– Det er urovekkende at Oslo kommune ikke viser større vilje til å få til en løsning. Det er stor mangel på kvalifiserte ansatte i mange av de kommunale tjenestene. Dette vil bare forverres i årene som kommer hvis man ikke klarer tiltrekke seg og beholde nødvendig arbeidskraft, sier hun.

Lønnsoppgjørene går nå til mekling hos riksmekleren.

Meklingen starter 2. mai, og har frist ved midnatt 23. mai, ifølge Unio.no.

Enighet i kommuneoppgjøret

Onsdag ble LO kommune, Unio og YS Kommune enige med KS i lønnsoppgjøret for kommunene. KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør. Dette skriver VG.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor (ikke gjeldende for Oslo kommune, red.anm.) er sikret et tillegg i årslønnen på mellom 22 000 og 37 000 kroner.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger dermed på nivå med frontfaget.

Powered by Labrador CMS