Lønnsundersøkelsen gir NFF opplysninger om fysioterapeuters lønns- og arbeidsforhold i de forskjellige tariffområdene.

Lønnsundersøkelsen 2021: Dette tjente NFFs ansatte medlemmer i fjor

Gjennomsnittslønnen for en ansatt fysioterapeut i 2021 var 507.263 kroner, viser NFFs lønnsundersøkelse for 2021.

Publisert

Over 2300 av NFFs ansatte medlemmer har deltatt i lønnsundersøkelsen for 2021. Det utgjør litt under halvparten av NFFs medlemmer i tariffområdene KS, Oslo kommune, staten, Spekter, NHO og Virke spesialisthelsetjeneste.

Tariffoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør. I oppgjøret i industrien, det såkalte frontfaget, ble det enighet om en ramme på 2,7 prosent. Det sentrale forhandlingsresultatet i de største tariffområdene var i stor grad i tråd med frontfagsrammen etter mekling og/eller streik. I tillegg ble det i 2021 gjennomført lokale forhandlinger i alle tariffområder unntatt Oslo kommune.

Av hensyn til personvern har ikke NFF publisert tall for grupper som har fem eller færre respondenter i et tariffområde. NFF tar også forbehold om at tallene som er publisert, kan gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen for enkelte stillingskategorier.

Dette var snittlønnen

Her er noen sentrale funn om ansatte fysioterapeuters gjennomsnittslønn i 2021:

Fysioterapeut (alle områder): 507.263 kroner, en økning på 2,9 prosent fra 2020.

Spesialfysioterapeut (alle områder): 576.651 kroner, en økning på 4,2 prosent fra 2020.

Fysioterapeut i lederstilling (alle områder): 660.263 kroner, en økning på 4,3 prosent fra 2020.

  • 42 prosent oppgir at de forhandlet om lønn ansettelse. Av disse fikk 64 prosent høyere lønn.
  • 10 prosent av respondentene er midlertidig ansatt, og 92 prosent av disse ønsker fast ansettelse.

Hvis vi ser på noen av de ulike tariffområdene hver for seg, var snittlønnen som følger i 2021, ifølge lønnsundersøkelsen:

KS-området

Fysioterapeut: 501.717 kroner

Spesialfysioterapeut: 561.879 kroner

Master: 619.518 kroner

Leder/fagleder: 608.998 kroner

Leder/virksomhetsleder: 692.633 kroner

Rådgiver/annet: 620.263 kroner

Totalt (alle stillinger unntatt leder): 539.154 kroner

Spekter Helse

Fysioterapeut: 474.268 kroner

Spesialfysioterapeut: 581.112 kroner

Leder: 684.031 kroner

Rådgiver/annet: 611.873 kroner

Alle unntatt leder: 558.530 kroner

Virke spesialist

Fysioterapeut: 483.291 kroner

Spesialfysioterapeut: 586.964 kroner

Alle unntatt leder: 557.091 kroner

Staten

Førsteamanuensis: 706.300 kroner

Professor: 835.500 kroner

Rådgiver: 527.100 kroner

Seniorrådgiver: 615.496 kroner

Annet: 655.016 kroner

Oslo kommune

Fysioterapeut (stillingskode 78 og 151): 495.032 kroner

Fysioterapeut I (stillingskode 152): 582.008 kroner

Annet: 643.495 kroner

NFFs lønnsundersøkelse for 2021 er den 13. i rekken. Den ble gjennomført fra desember 2021 til januar 2022.

Powered by Labrador CMS