Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent ni nye spesialister:

- Fysioterapeuter bør ha en sentral og selvsagt rolle i folkehelsearbeid, sier Marianne Misje.
- Fysioterapeuter bør ha en sentral og selvsagt rolle i folkehelsearbeid, sier Marianne Misje.

Marianne er Norges første fysioterapeut som er spesialist i folkehelse

Men spesialisttillegget er for lavt, mener fysioterapeuten.

Publisert

Forleden godkjente forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund Marianne Misje (49) som spesialist i folkehelse. Hun er én av i alt ni nye godkjente spesialister.

Her de nye spesialistene

  • Charlotte Marie Schanke, spesialist i hjerte- og lungefysioterapi
  • Aase Irene Remmen Myklebyst, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Stine Kvamme Bjørlykhaug, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Kine Grue Malme, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Helen Giskeødegård, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Tonje Forsmo, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Marit Eline Spørck, spesialist i nevrologisk fysioterapi
  • Marianne Misje, spesialist i folkehelse
  • Anne Karin Evensen, spesialist i idrettsfysioterapi

På grunn av koronapandemien, mangler enkelte av kandidatene noen få timer hospitering på endelig godkjennelse. Godkjennelsen for disse ble derfor gitt med forbehold om at rest-timene gjennomføres innen utgangen av januar 2022.

– Jeg var i utgangspunktet usikker på om jeg skulle bli spesialist, både fordi det er tidkrevende og fordi økningen i lønn ikke er av stor betydning. Samtidig mener jeg det er viktig at vi som fysioterapeuter – og NFF som forbund – viser at vi kan feltet folkehelse, sier Misje.

Hun er ansatt ved fysioterapiavdelingen ved Haukeland sykehus og jobber ved Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Der jobber hun med tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med muskel- og skjelettplager og pasienter med lettere psykiske plager.

Målet med behandlingen er å få pasientene tilbake i jobb, samt bedre mestringsevnen og funksjonen deres. Det tverrfaglige teamet samarbeider også med NAV for å få pasientene tilbake i jobb.

Må ta plass innen folkehelse

– Fysioterapeuter bør ha en sentral og selvsagt rolle i folkehelsearbeid. Det er viktig at muskel- og skjelettplager får mer plass innenfor folkehelsearbeidet. Det å gi pasienter økt kunnskap om plagene, lære dem mestringsstrategier samt hvilke type trening og øvelser som kan være hensiktsmessig, er helsefremmende og forebyggende, sier Misje.

Hun påpeker at fysioterapeuter har spisskompetanse på kropp og bevegelse.

– Vi kan dosere og tilrettelegge trening og fysisk aktivitet. Dessverre er ikke vår kompetanse godt nok kjent verken for pasienter, andre profesjoner eller politikere, sier Misje.

Vil løfte kunnskapen om fysioterapi

Hun mener norske fysioterapeuter må jobbe tett sammen med Norsk Fysioterapeutforbund for å løfte kunnskapen om – og synligheten til – norske fysioterapeuter. Misje er derfor glad for at NFF-landsmøtet nylig vedtok at NFF skal jobbe mer for å synliggjøre både profesjonen og terapeutene.

– Det var et viktig vedtak. Jeg ser at vi er for lite synlige – og kunnskapen om oss er for dårlig – innen mitt fagområde, men også innen andre fagområder som skole- og kvinnehelse, for å nevne noen, sier Misje.

– Lønn er viktig

Hun håper NFF også vil jobbe for at spesialister automatisk får høyere lønn. Misje opplyser at hun får 10.000 kroner ekstra i årsinntekt etter at hun ble spesialist.

– Det er for dårlig, og det kan føre til at mange velger bort spesialistløpet. Det er tross alt et omfattende løp som går over to år, etter at du har tatt en master. Jeg har hatt 60 veiledningstimer og hospitert i en annen klinikk i fire uker. Det er bra at utdanningen er grundig, men det må være verdt det, sier Misje.

Hun ønsker samtidig å benytte anledning til å takke sin veileder Irene Kjønnerød.

– Det har vært usedvanlig lærerikt å ha veiledning, og jeg kunne ikke fått enn bedre enn Irene, sier Misje.

– Vi skal bli mer synlige

Forbundsleder Gerty Lund i NFF.
Forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Forbundsleder Gerty Lund er glad for at Norsk Fysioterapeutforbund har fått sin første spesialist i folkehelse, samt at åtte andre også har blitt godkjent som spesialister. Lund er også enig med Misje i at norske fysioterapeuter og fysioterapi må bli mer synlige, og at inntektene bør øke.

– Landsmøtet gjorde et viktig vedtak i forhold til synlighet. Administrasjonen har allerede gjort grep for å bedre kunnskapen og synligheten om fysioterapi og fysioterapeuter, og det skal gjøres enda mer i årene som kommer, sier Lund.

Hun har også fått flere henvendelser fra spesialister som påpeker at det er lite lønnsomt å ta en spesialistutdanning.

– Avlønning av spesialistene våre er tema ved alle sentrale og lokale forhandlinger. Vi fikk for noen år siden gjennomslag i takstforhandlingene for avtalefysioterapeutene ved innføring av A2k-taksten, så vi vet at det nytter. Vi gir oss ikke når det gjelder forhandlingene for de offentlig ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Kompetanse skal lønne seg. Jeg kan love at dette er blant temaene vi har øverst på prioriteringslisten når vi går til forhandlinger i de ulike tariffområdene, sier Lund.

Powered by Labrador CMS