Nytt digitalt bibliotek for prosedyrer og metodebøker.

Metodebøker og fagprosedyrer på nasjonalt nettsted

Nå er det publisert 50 metodebøker og fagprosedyrer på det nasjonale nettstedet metodebok.no.

Publisert

Metodebøkene skal være basert på «beste praksis», og retter seg mot helsepersonell i hele landet. Målet med publiseringen av metodebøkene er å redusere uønsket variasjon. Dette skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding på sine nettsider.

Skal bedre pasientsikkerheten

I de publiserte metodebøkene finnes dokumenter som beskriver prosedyrer og fremgangsmåter for de fleste fagområdene på sykehus. Målet er ifølge Helse Sør-Øst at dokumenter om pasientbehandling skal være tilgjengelig for alt personell på tvers av helseforetakene i hele landet. Publiseringen er et ledd i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og heve kvaliteten i tjenestene.

Gruppe skal sikre samarbeid

Nå har de fire regionale fagdirektørene etablert en interregional forvaltningsgruppe for metodebøker. Gruppen skal sikre samarbeid om metodebøker på tvers av de regionale helseforetakene. Den skal også styre strategien for publisering av metodebøker, inkludert kvalitet, presentasjon og grafisk utforming.

En bok per område

-Målet er én metodebok per fagområde, med et innhold som alle fire regioner kan stille seg bak, ifølge nettstedet.

Helseforetakene får tilgang til et bibliotek av felles metodebøker fra alle regionale helseforetak, og dokumenter og bøker kan deles på tvers – med eller uten lokale tilpasninger. Dette blir et viktig bidrag til å redusere uønsket variasjon.

Metodebok.no vil etter hvert inkludere brukerveiledere for kliniske IKT-programmer som DIPS og lukket legemiddelsløyfe.

Informasjon til pasienter vil fremdeles publiseres på sykehusenes nettsider og Helsenorge, heter det avslutningsvis i meldingen fra Helse sør-øst.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.
Powered by Labrador CMS