Valgkomiteen i NFFs Region sør-øst. F.v Ufuk Sahin, Elisabeth Svanåsbakken og Nikolay Avenstroup:

Nærmer seg valg i NFFs Region Sør-Øst

– Vi ser etter en regionleder som kan speile medlemsmassens ønsker og behov, sier leder av valgkomiteen i NFFs Region Sør-Øst til Fysioterapeuten. Oppdatert: Martine Solberg Olsen innstilles til ledervervet i regionen (se nederst i saken). 

Publisert Sist oppdatert

Nestleder Martine Solberg Olsen tok over NFFs Region Sør-Øst etter at Eva Hoddø trakk seg fra ledervervet i april i år. Snart skal regionens medlemmer velge sin leder for resten av inneværende periode. 

Trakk seg

– Eva Hoddø tok over regionledervervet 1.1.23. I oktober-23 ble hun delvis sykemeldt, og av helsemessige årsaker trakk hun seg helt fra vervet 1.4.24. Nestleder i regionen, Martine Solberg Olsen, har vært vikar i deler av stillingen under sykemeldingsperioden og har siden fratredelsen i april inneværende år vært fungerende regionleder i 100 % stilling. Dette forteller Elisabeth Svanåsbakken, leder av regionens valgkomite, til Fysioterapeuten. 

– Hvor mange kandidater har dere til vervet? 

 Vi hadde tre kandidater. To av disse har trukket seg, og vi står igjen med en. 

  – Vi er fornøyd med den kandidaten vi har inne, men samtidig undrer vi oss over at ikke flere stiller til til valg til et verv vi selv mener bør være attraktivt for mange NFF-medlemmer i regionen. 

Av medlemmene og for medlemmene

– Hva er en regionleder i NFF? 

– Regionleder er for medlemmene og skal velges av og blant medlemmene. Det er derfor viktig at det formelt holdes et valg for resten av perioden, sier Svanåsbakken.

– Regionleder er NFFs politiske representant mot lokale og regionale beslutningstakere, og det regionale bindeleddet mellom medlemmene, tillitsvalgte/kontaktpersoner og NFFs sentrale organisasjon.  

Svanåsbakken forteller at en regionleder er leder for regionstyret og skal innkaller og lede styremøter i regionen. Regionleder skal blant annet informere styret om aktuelle saker, utforme handlingsplan og budsjett. Vedkommende skal initiere og gjennomføre aktiviteter som er besluttet i regionstyret og regionens årsmøte. 

Skal jobbe med synliggjøring

Regionleder skal også holde medlemmene informert om aktuelle saker og regional aktivitet. Vedkommende skal ifølge Svanåsbakken initiere og arrangere møter med medlemmer i regionen, både faglig og fagpolitisk. Vedkommende skal ha oversikt over lover og avtaleverk, og svare ut enkle henvendelse fra medlemmer. Utover dette er det i all hovedsak sekretariatet som skal besvare henvendelser vedrørende tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår, ASA 4313-saker og saker av juridisk karakter.  

– Den som innehar stillingen skal jobbe med å synliggjøre fysioterapifaget ut mot ledere, beslutningstakere og samarbeidspartnere, i det hele tatt være en del av samfunnsdebatten. 

Ser etter en selvstendig lagspiller

– Hva ser dere etter? 

Regionledervervet er en lederstilling med stort ansvar. Vi ser etter en person som er selvstendig og har stor arbeidskapasitet. Vedkommende må være diplomatisk, fleksibel og løsningsorientert, og det må være en person som er relasjonsorientert og har evne til å spille på lag, forteller Svanåsbakken. 

Før hun kommer med en oppfordring: 

– Vi tre medlemmene i valgkomiteen er alle nye i vervet. Vi har forstått at valgoppslutningen rundt disse valgene har vært lav. Vi håper at medlemmene mobiliserer fra alle deler av tjenesten ute i regionen, slik at vi får en regionleder som kan speile medlemsmassens ønsker og behov. 

Valget skal avholdes digitalt fra 15.august. Alle registrerte medlemmer i NFFs Region Sør-Øst har stemmerett. 

Informasjon om valget kan leses på regionens nettsider

OPPDATERT 21.juni kl 14:01

Valgkomiteen anbefaler Martine Solberg Olsen som regionleder i NFFs Region Sør-Øst.

Innstiller Martine Solberg Olsen

Kort tid etter at denne saken først ble publisert foreligger innstillingen fra regionens valgkomite. 

Valgkomiteen trekker i innstillingen frem at Solberg Olsen tilfører regionen og regionstyret nødvendig kompetanse og verdifull erfaring, og skriver videre:  "Hennes bakgrunn, motivasjon og personlige egenskaper gjør henne godt rustet til å fortsette som regionleder i NFF region Sør-Øst. 

Fysioterapeuten kommer tilbake med intervju av Solberg Olsen. 

Powered by Labrador CMS