Årets lønnsforhandlinger i sykehus, stat og kommune må gi reallønnsvekst. Det krever forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (bildet).

NFF krever reallønnsvekst for medlemmer i offentlig sektor

Forbundslederen vil ikke automatisk ta til takke med det frontfaget kommer frem til.

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har levert sine krav til forhandlingsutvalgene i Unio for områdene Unio kommune, Unio Oslo kommune og Unio stat.

I tariffområdet Spekter er NFF selvstendig forhandlingspart når det kommer til økonomi, mens innledende forhandlinger på A- og A1-nivå gjøres sammen med øvrige Unio-forbund.

– Fleksibiliteten i frontfagsmodellen må benyttes i større grad

Lønns- og arbeidsvilkår for cirka 5000 medlemmer skal nå forhandles.

– I perioden vi legger bak oss, har Unios medlemsgrupper forholdt seg lojalt til resultatet i frontfagsrammen, mens deler av privat sektor har gått over rammen. Jeg mener derfor at heller ikke vi automatisk må ta til takke med det frontfagsforhandlingene kommer frem til. Fleksibiliteten i frontfagsmodellen må benyttes i større grad, sier forbundsleder Gerty Lund i en artikkel publisert på forbundets nettsider.

Frontfagsmodellen

Det norske systemet for lønnsdannelse bygger på frontfagsmodellen. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet lager en norm som etterfølgende tariffområder følger.

Kilde: Store Norske Leksikon

Lund mener NFFs medlemmer ikke har fått lønnsvekst som holder tritt med prisøkningen. Derfor forventer hun reallønnsvekst i årets oppgjør.

– Koronapandemien påvirker ikke økonomien i like stor grad som tidligere. Samtidig blir verdensøkonomien påvirket av blant annet krigen i Ukraina, og usikkerheten er stor. Vi må forholde oss til de tallene vi har tilgjengelig, og vi vet at blant annet strømprisene, drivstoffprisene og matprisene øker. Det må det kompenseres for, sier Lund.

Anslår inflasjonen til 3,3 prosent

Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom nylig med nye beregninger. De viste at konsumprisindeksen (KPI) i snitt vil øke med 3,3 prosent i 2022. Den forrige rapporten fra TBU, som kom 18. februar, antydet en vekst i konsumprisindeksen på 2,6 prosent i 2022.

– Våre medlemmer må få bedre uttelling enn de fikk i fjor. I tillegg må etter- og videreutdanning lønne seg bedre enn det gjør i dag. Arbeidsgivere har behov for – og ønsker – økt kompetanse blant våre medlemmer, men det verdsettes ikke med økt lønn, mener Lund.

Hun sier fysioterapeuter bidrar med en unik fagkompetanse inn i helsetjenesten og i samfunnet ellers.

– Vi har en helserelatert grunnutdanning som gir gode helsetjenester landet over. I tillegg har vi spesialister med imponerende kunnskap til nytte og glede for en rekke pasienter.

Hovedtariffoppgjøret i 2022

Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at både økonomi og tariffavtalenes bestemmelser skal forhandles om. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) forventer at kompetanse skal lønne seg og krever klar reallønnsvekst for sine medlemmer i offentlig sektor. NFF mener praktiseringen av frontfagsmodellen har ført til lavere lønnsutvikling i offentlig sektor enn i privat sektor de siste årene. Det må endres dersom offentlig sektor skal beholde, videreutvikle og rekruttere kvalifiserte fysioterapeuter, mener NFF.

Powered by Labrador CMS