Færre ansatte per pasient i fremtidens helsevesen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ny rapport om fremtidens helsevesen: Mindre overbehandling og flere oppgaver til helsefagarbeidere

Torsdag overleverte leder for Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, en rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Rapporten vurderer behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten foreslår blant annet endringer for hva de ulike helseprofesjonsgruppene skal utføre i fremtiden.

Oppgavedeling var et sentralt tema. Spesialister skal ifølge Helsepersonellkommisjonen ikke gjøre oppgaver andre kan utføre. Flere oppgaver gis til helsefagarbeidere. Man må ifølge kommisjonen få bukt med overbehandling.

Behov for økt effektivitet

Helsepersonellkommisjonen

- Består av 16 medlemmer og er ledet av Gunnar Bovim.

- Ble etablert i desember 2021.

- Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren er med i arbeidet.

Kommisjonen peker på at Norge står overfor store utfordringer med å få tilgang til personell, og presset på ansatte i helsesektoren har økt de siste årene. Svaret er ifølge kommisjonen ikke flere ansatte, men heller et mer effektivt helsevesen.

- Bygge nedenfra

- Vi må først og fremst bygge nedenfra, sa Gunnar Bovim under fremleggelsen. Han sa at helsefagarbeidere og generalister kan utføre oppgaver av høy kvalitet til svært mange med behov for helsehjelp.

- Vi må automatisere alt vi kan der menneskelig kontakt ikke gir tilleggsverdi, sa Bovim videre.

Han pekte blant annet på behov for økt digital kompetanse i de ulike utdanningene.

Fra venstre: Gunnar Bovim, Ingvild Kjerkhol og Ola Borten Moe

Færre sykehus og færre ansatte per pasient

– Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Vi kan ikke se for oss en politisk satsing som kan overdøve dette, sier Bovim under pressekonferansen.

Han sa at Norge har høyest andel ansatte i helse- og omsorgssektoren i EU og EØS.

– Det blir færre sykehus. Det er ikke befolkningsgrunnlag nok. Kanskje vi heller må satse på å for eksempel forsterke sykehjemmene, sa Bovim.

Flertallet i kommisjonen vil styrke sykehjemmene på steder der det ikke er nok folk til å ha et vanlig sykehus.

Mer heltidsarbeid, samhandling og færre flaskehalser

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, og sier selv de ble etablert på riktig tidspunkt, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter fremleggelsen.

Hun mener vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene.

– Fremover blir det viktig å se hvordan vi kan fjerne flaskehalser for utdanningskapasiteten og legge et godt grunnlag for den omstillingen som både helsetjenesten og samfunnet må ha, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Mer forskning til primærhelsetjenesten

- Vi har vedvarende høy forskningsinnsats knyttet til spesialisthelsetjenesten vår. Så har vi lite forskning på primærhelsetjenesten, som er kommunens ansvar. Det er egentlig litt kontraintuitivt når du ser på volumet, både i behov og ressursbruk. Så uavhengig av kommisjonens arbeid, så bør vi ha større innsats her, uttalte Borten Moe til Dagens Medisin etter fremleggelsen.

Lytt også til Fysioterapeutens podcast, som nylig hadde temaet oppe:

Episode 16 - Eldrebølgen: Er fysioterapeuter forberedt?

Powered by Labrador CMS