Psykologiske metoder gir effekten av behandling mot nakkesmerter en boost.

Ny studie: Psykologiske metoder styrker effekten av behandling mot nakkesmerter

Behandling hos fysioterapeut som inkluderer psykologiske metoder har større effekt på pasienter med nakkesmerter enn standardbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en systematisk gjennomgang av 14 RCT-studier foretatt av forskere ved Universitetet i Queensland, Australia.

Les studien her:

Effectiveness of psychological interventions delivered by physiotherapists in the management of neck pain: a systematic review with meta-analysis.

Forskerne ønsket å finne ut hvilken effekt psykologiske intervensjoner utført av fysioterapeuter har på nakkesmerter, funksjonshemming og livskvalitet hos personer med akutt eller kronisk whiplash-assosiert lidelse (WAD) eller ikke-traumatiske nakkesmerter (NTNP).

Bakgrunnen for studien er at nakkesmerter er en svært utbredt tilstand og en ledende årsak til uførhet over hele verden. Gjeldende veiledende behandling som opplæring, råd og trening, viser kun beskjeden effekt, samtidig som fysioterapeuter i økende grad tar i bruk psykologisk behandling for muskel- og skjelettlidelser.

Bedre effekt enn standardbehandling

I oversikten sammenlignes behandling hos fysioterapeut som inkluderer kognitiv atferdsterapi i en eller annen form, med standardbehandling eller ingen behandling. Resultatet viser at psykologiske intervensjoner levert av fysioterapeuter var mer effektive enn standard fysioterapi (som her inkluderte blant annet trening, opplæring, manuell behandling, elektroterapi m.m.) for kronisk NTNP og - på kort sikt - akutt WAD.

Forskerne konkluderer med at en psykologisk behandlingstilnærming bør vurderes i behandlingen av disse pasientgruppene, at klinikerne bør få tilstrekkelig opplæring, og at flere høykvalitets RCT-er vil kunne øke tilliten til disse konklusjonene.

Powered by Labrador CMS