Nytt gigantsykehus i Moelv. Her fra Skibladner-bryggen

Nytt Mjøssykehus i Moelv – skal utrede fysioterapiutdanning i Innlandet

– Regjeringen går videre med planene for Mjøssykehuset i Innlandet, sa Jonas Gahr Støre da han åpnet pressekonferansen i Moelv mandag formiddag.

Publisert Sist oppdatert

Hvor det nye sykehuset skal ligge har blitt heftig debattert i mange år. Nå ser det ut til at gravingen snart kan starte - i Moelv.

– God løsning

– Den løsningen som er valgt er god, lovet finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da han tok over mikrofonen.

– 20 år med debatt er nå over, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Mer aktivitet i Elverum

– Regjeringen har bestemt at sykehuset i Elverum skal ha mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner. Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Bevegelsessenter

Det blir mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi og et bevegelsessenter med en styrket rehabiliteringsfunksjon vil bli opprettet.

Dette vil innebære at døgntilbudet som i dag finnes på Ottestad i Stange kommune flyttes til Elverum, ikke til storsykehuset i Moelv. Bevegelsessenteret med elektiv ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering vil være en stamme for et slikt styrket fagmiljø, sammen med NAVs senter for tekniske hjelpemidler, høyskolens opplæring i kroppsøving og relevante ideelle aktører. Dette melder fysio.no.

Fysioterapiutdanning til Innlandet?

Kunnskapsdepartementet vil ifølge tidsskriftet Sykepleien bli bedt om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum - ved Høgskolen i Innlandet. Dette skal ifølge Hamar Arbeiderblad være med på å styrke fagmiljøet rundt et bevegelsessenter.

Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, sier til forbundets egne nettsider at det er en klok og spennende avgjørelse å legge en ny fysioterapiutdanning i tilknytning til et sterkt ortopedi- og rehabiliteringsopprustet sykehus:

– Det viser at regjeringen har forstått at fysioterapeuter er helt sentrale innen rehabilitering, og at praksisnær utdanning også er viktig innen fysioterapi.

Kine Melfald Tveten, leder i Fag- og utdanningspolitisk råd i det samme forbundet er også positiv:

– Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at vi får behov for cirka 2800 flere fysioterapiårsverk i 2040. Det er derfor fint at regjeringen er tidlig ute, slik at vi ikke kommer i mangel på fysioterapeuter sier hun i den samme meldingen.

Regjeringen.no bekrefter at henvendelsen om en utredning av ny fysioterapiutdanning til Kunnskapsdepartementet vil bli sendt.

– En del av budsjettprosessen

Fysioterapeuten tok kontakt med Kunnskapsdepartementet for en bekreftelse på om denne utredningen skal igangsettes. Her er svaret vi fikk (på epost):

– Regjeringen vurderer behov for økt utdanningskapasitet i fysioterapeututdanningen i de årlige budsjettprosessene. Vurderingen sees opp mot behov for økt utdanningskapasitet i andre utdanninger og hvordan samlet ressursbruk best kan bidra til å dekke samfunnets kompetansebehov.

Powered by Labrador CMS