Tøffe økonomiske tider for universiteter og høgskoler.

Over halvparten av de statlige universitetene og høgskolene bruker av reservene 

13 universiteter og høgskoler brukte til sammen over en halv milliard kroner av reservene sine i første tertial, ifølge avisen Khrono.

Publisert

Det er NTNU som har tæret mest på sine oppsparte midler, og det kom også til uttrykk på styremøtet i juni der direktøren blant annet sa: 

—Jeg ser at mens jeg for ett år siden ikke kunne garantere at det ikke ville komme oppsigelser, så er nå budskapet; det vil komme oppsigelser på NTNU.

Dagen før hadde ansatte ved lærerutdanningen ved universitetet blitt tilbudt sluttpakker. Hvis ikke mange nok takker ja, blir det oppsigelser. 

13 av 21

13 av landets 21 statlige universiteter og høgskoler har ifølge den samme avisen spist til dels betydelig av sine avsetninger i første tertial. Grunnen er at de tar av sine oppsparte midler for å dekke underskudd på driften. Til sammen tappet de reservene med 511 millioner kroner.

På den andre siden er det 8 universiteter og høgskoler som ikke er i samme situasjon, men som har økt avsetningene i første tertial.

Samlet har de 21 universitetene og høgskolene drøyt 370 millioner mindre på bok i dag sammenlignet med ved årsskiftet, vel å merke i potten merket til «andre formål».

Dette er avsetninger av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet som ikke er satt av til investeringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Les mer i Khrono.

Powered by Labrador CMS