Paracetamol - nye anbefalinger
Paracetamol - nye anbefalinger

Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene

Med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap har Legemiddelverket utarbeidet nye doseringsanbefalinger for paracetamol.

Publisert

Paracetamol er gjerne førstevalg ved behandling av milde til moderate smerter og feber hos voksne og barn. Legemiddelet har generelt god effekt og få bivirkninger ved riktig bruk. Barn i alle aldersgrupper tolererer paracetamol godt. I Norge finnes paracetamol i flere ulike legemiddelformer og styrker. Dette opplyser Legemiddelverket på sine nettsider.

Aktuell og oppdatert kunnskap

Legemiddelverket ønsker at produktinformasjonen skal gjenspeile aktuell kunnskap. Derfor har de bedt firmaer oppdatere doseringsavsnittet i produktinformasjonen.

Produktinformasjonen for de fleste paracetamol-produktene har til nå anbefalt å gi legemidlet inntil 3 ganger i døgnet. Dette kan medføre at pasienten får for lave doser og ikke blir tilstrekkelig behandlet for sin feber eller smerte, skriver Legemiddelverket. Derfor er doseringsanbefalingene blitt endret.

Doseringsanbefalinger

Legemiddelverket anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned.

Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose, heter det videre i informasjonen fra Legemiddelverket.

- Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 50 kg (over 12 år) er 4 gram.

- For barn og voksne som veier mellom 40-50 kg er maksimal døgndose 3 gram. Opprinnelig anbefalte Legemiddelverket 4 gram også for dette vektintervallet. De har imidlertid valgt å redusere døgndosen til 3 gram for å øke sikkerhetsmarginen mot grensen for det Giftinformasjonen har vurdert som mulig overdosering ved bruk over mer enn 2 døgn.

- Ved behandling av barn bør man beregne dosen basert på vekt. Legemiddelverket anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Ved smertebehandling av voksne over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager ved feber eller 5 dager ved smerter dersom plagene ikke avtar. Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar.

Les mer på Legemiddelverkets nettsider.

Powered by Labrador CMS