Psykisk uhelse påvirker skoleprestasjoner negativt
Psykisk uhelse påvirker skoleprestasjoner negativt

Psykiske lidelser påvirker skoleprestasjoner hos ungdom

En norsk studie med data fra nesten 470.000 ungdommer viser i hvor stor grad ulike diagnoser påvirker skoleprestasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Studien viser at de fleste diagnoser har liten påvirkning på skoleprestasjoner. Men: Psykiske lidelser viser seg som en gruppe sykdommer som ser ut til å påvirke skoleprestasjoner betydelig - i negativ retning, med 24,6% hos gutter og 20% hos jenter. ADHD er den diagnosen blant de psykiske sykdommene som skiller seg ut med negativt fortegn.

Utdanningsbyrde ved sykdom

Resultatene blir ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) fremstilt som utdanningsbyrde ved sykdom (educational burden of disease), som er estimert fra sammenhengen mellom å ha en bestemt diagnose og karaktersnitt som 16-åring, og prevalensen av de ulike diagnosene i befolkningen.

Andre sykdommer

Nest etter psykiske diagnoser kommer endokrine og metabolske/ ernæringsmessige diagnoser (4,6% og 4,0%) og generelle og uspesifiserte diagnoser (3,4% og 5,2%). Ulike diagnoser påvirket jenters totale skoleprestasjon mer enn gutters (53,5% versus 46,5%).

-Sterkt design, men også svakheter

– Studiens svakheter er knyttet til at kun sykdommer kodet av fastlegene kommer i betraktning, og analysene er heller ikke stratifisert for sosioøkonomisk status, sier Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU, til tidsskriftet.no.

Krokstad poengterer samtidig at studien har et godt design og kommer med verdifulle resultater. Samtidig sier han til tidsskriftet.no at studien bør stimulere til pedagogisk nytenkning i grunnskole og videregående skole, og til bedre behandling for psykisk sykdom hos barn og unge.

Kilde: tidsskriftet.no og The Lancet public health

Powered by Labrador CMS