Tynset har flere fysioterapeuter enn det som fremkommer av statistikken.
Tynset har flere fysioterapeuter enn det som fremkommer av statistikken.

Rapporteringsfeil ga denne kommunen landets dårligste fysioterapidekning. Realiteten er en annen

Tynset kommune har langt bedre fysioterapidekning enn statistikken tilsier. Nå tar helselederen i kommunen til orde for en styrking av tjenesten.

Publisert

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer hvert år tall som viser fysioterapidekningen i landets kommuner. De såkalte Kostra-tallene (kommune-stat-rapportering) legges ut to ganger i året – en foreløpig rapportering 15. mars og en endelig 15. juni.

– Kludrete

I de foreløpige Kostra-tallene for 2021 havner Tynset kommune helt nederst når det gjelder fysioterapidekning.

Mens landsgjennomsnittet ifølge de foreløpige tallene er 9,5 årsverk per 10.000 innbyggere, kommer Tynset ut med 0,4 årsverk.

Det viser seg imidlertid å være en feil.

– Det er litt kludrete med årsverk og timer. Man må gjøre det noen ganger for å skjønne det. Jeg har jobbet her halvannet år, og derfor hadde jeg med økonomisjefen da vi skulle rapportere. Nå stemmer det, tenkte vi. Det gjorde det tydeligvis ikke, sier Toril Nyhus, tjenesteområdeleder i helsetjenesten i Tynset kommune, til Fysioterapeuten.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Toril Nyhus er tjenesteområdeleder i helsetjenesten i Tynset kommune.
Toril Nyhus er tjenesteområdeleder i helsetjenesten i Tynset kommune.

SSB opplyser at kommunene selv har ansvar for å kontrollere sine tall.

– Tynset kommune har rapportert inn 5,7 timeverk i skjemaet. De har åpenbart trodd at de skulle rapportere årsverk. De skulle ha regnet om de 5,7 årsverkene til timeverk ved å multiplisere årsverkene med 36 timer, som blir regnet som en fulltidsstilling for fysioterapeuter, sier seniorrådgiver Trond Ekornrud i SSB til Fysioterapeuten.

5,7 årsverk gir en ganske annen fysioterapidekning enn statistikken viser. Tynset kommune har 5600 innbyggere, noe som gir 10,2 fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere. Det er bedre enn landsgjennomsnittet når vi legger de foreløpige 2021-tallene til grunn.

– Politikere leser Kostra-tall

Nå har kommunen mulighet til å rette tallene frem mot den endelige statistikkpubliseringen 15. juni. Det vil de gjøre.

– Det skal ikke være sånn, sier helseleder Nyhus.

– Får feilrapporteringen noen konsekvenser?

– Nei, men politikere leser Kostra-tall. Da må vi forklare hvorfor det ble sånn. Det er veldig bra dere oppdaget dette, sånn at vi kan gå inn og rette på det.

– Ifølge Kostra-tallene hadde dere 10,8 fysioterapeutårsverk i 2020. Stemmer det?

– Da skrev ikke jeg rapporten. Det har vært 5,8 årsverk lenge, opplyser Nyhus.

Ikke alene om å rapportere feil

Ekornrud i SSB sier det er vanlig at kommunene rapporterer feil Kostra-tall.

– Å forveksle årsverk med timeverk er en vanlig feil som kan oppstå ved den foreløpige publiseringen, og mange kommuner har gjort det samme opp igjennom årene, sier han.

Seniorrådgiveren kjenner ikke til at feilrapportering av foreløpige tall får konsekvenser, men SSB har rutiner for å følge opp mistenkelig rapportering.

– Til den endelige publiseringen 15. juni vil kommuner med mistenkelige tall bli kontaktet og bedt om å rette opp. Tynset er ei godt eksempel på en kommune som vil bli kontakta før 15. juni-publiseringen. Det er heller ingenting i veien for at Tynset kan gå inn i innrapporteringsportalen å rette opp tallene og sende inn på nytt allerede nå.

Han legger til at SSB kun gjør overordnede kvalitetskontroller før den foreløpige publiseringen. Da retter man bare opp kommunetall som slår særlig ut på aggregerte tall for landet, fylkene og ulike Kostra-grupper.

– Når man sammenligner foreløpige tall mellom kommuner, vil det nesten alltid forekomme kommuner som har feil tall, sier Ekornrud.

Dialog med fysioterapeutene

Tilbake på Tynset forteller helseleder Nyhus at kommunen hadde et møte med de lokale fysioterapeutene i forrige uke. Hun kaller dem en viktig gruppe.

– De har korte ventelister på Tynset per nå, men med tanke på tidlig innsats, gruppevirksomhet og det å komme ut i hjemmene til folk må vi jobbe mot å få flere ressurser i 2023. Vi er nødt til å ruste oss for en fremtid der folk kan bo hjemme lengre. Forskning viser også at fedme og overvekt er økende både nasjonalt og globalt, og der har fysioterapeutene en rolle.

Powered by Labrador CMS