Søkertall fra Samordna opptak viser en økning i antall søknader med fysioterapistudiet som førstevalg.

Samordna opptak: Mange vil bli fysioterapeut

Søkertallene fra Samordna opptak ble offentliggjort på mandag. De viser at fysioterapistudiet fremdeles er populært.

Publisert

Søkertallene fra Samordna opptak ble offentliggjort på mandag. De viser at fysioterapistudiet fremdeles er populært.

På fysioterapistudiet ved OsloMet – storbyuniversitetet, har eksempelvis antallet som har fysioterapistudiet som førstevalg (919) økt med 19 % sammenliknet med fjoråret.

– Jeg er glad for at så mange søker seg til OsloMet, og særlig for at helseutdanningene våre fremdeles rekrutterer godt, sier rektor Christen Krogh om årets søkertall ved OsloMet i en pressemelding.

Stabilt

Ved de andre lærerstedene som tilbyr en bachelorutdanning i fysioterapi er tallene noe mer stabile. Ved NTNU i Trondheim har 548 søkt seg til fysioterapi som førstevalg, en økning på 4 % fra fjoråret. Ved Høgskulen på Vestlandet er dette tallet tilnærmet likt fjorårets, mens fysioterapiutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø), opplever en svak nedgang i antallet søkere med fysioterapi som førstevalg.

Powered by Labrador CMS