Illustrasjonsfoto.

Slik skaper kommunen gode rehabiliteringstjenester

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester må forankres i kommunenes planarbeid og være en selvsagt del av kommunens tilbud innen helse- og omsorg, oppvekst og velferd samt eldre og pleietrengende. Det mener NFF.

Publisert Sist oppdatert

Dette ønsker Lund og NFF fra politikerne

- Tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer

- Inkludert rehabiliteringstilbudet til barn og unge og til personer med psykiske helseutfordringer og/eller ruslidelser

- Rehabilitering integrert i hele pasientforløpet

- Kompetanseløft innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering

- Sterke fagmiljøer med kompetanse innen digitalisering og teknologi

- Styrke samhandlingen mellom den enkelte pasient/bruker og tjenestetilbudet

- Inkludere pårørende

- Styringsdata som gir nødvendig kunnskap om effekt og kvalitet

- Forskning på rehabilitering i hele pasientforløpet

- Finansiering som stimulerer ønsket utvikling

- Hvis en kommune ønsker en velfungerende habiliterings- og rehabiliteringstjeneste, må helsetjenesten ses under ett. Det for å sikre samhandling mellom alle profesjoner som driver med rehabilitering.. Slik kan kommunen sørge for at de som trenger det fanges opp og utredes ved behov, sier forbundsleder Gerty Lund i Norges Fysioterapeutforbund.

Forbundet har deltatt i en omfattende utredning om habilitering og rehabilitering, og er en av flere organisasjoner som står bak rapporten «Norge trenger en rehabiliteringsreform».

Ønsker tverrfaglig team

- Kommunene har ansvaret for å sikre rehabilitering, sier Gerty Lund.

Lund og NFF anbefaler norske kommuner å organisere rehabiliteringstjenesten som et tverrfaglige team. Den enkeltes rehabiliteringspotensialet må kartlegges og rehabiliteringen må være målrettet og ofte et tverrfaglig arbeid. De ønsker også tverrfaglig kompetanse i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

- Kommunene har – gjennom helse- og omsorgstjenesten - ansvaret for å sikre at innbyggerne får nødvendig rehabilitering. Vi mener rehabilitering må sorteres under helse, og ikke som en del av pleie- og omsorg, sier Lund.

Hun ber kommunene oppfylle plikten til å ha en koordinerende enhet, samt ha frisklivssentraler med lavterskeltilbud og fagmiljøer på tvers av kommunegrenser.

- Må bli mer tilgjengelige

Lund mener også det er viktig at kommunene tar ansvar for å gjøre tjenestene tilgjengelig for innbyggerne, og oppfordrer hver enkelt kommune til å synliggjøre det offentlige helsetilbudet på sine respektive hjemmesider. Det betyr blant annet å vise til hvilke fysioterapitjenester som tilbys, både fra fast ansatte og avtalefysioterapeuter.

- Vi erfarer at for mange som trenger tilbud, ikke vet at det finnes eller ikke vet hvor de finner det. Synlighet er derfor viktig, sier Lund.

I tillegg oppfordrer hun alle fysioterapeuter og andre som jobber med rehabilitering og habilitering i kommunene, til å fremsnakke tjenestene.

- Rapporter viser at det er økonomisk gunstig for den enkelte kommune å satse på rehabilitering og habilitering. I tillegg er det en stor fordel for den enkelte pasient. Flere klarer å bo hjemme lenger og leve et verdig liv. Jeg mener det er på tide norske kommuner tar et grundig og solid ansvar. Det vil komme alle til gode, sier Lund.

Powered by Labrador CMS