Injeksjoner til besvær: Annonse om stamcellebehandling mot artrose var i strid med Helsepersonelloven, ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken. Illustrasjonsfoto: Irene Mårdalen
Injeksjoner til besvær: Annonse om stamcellebehandling mot artrose var i strid med Helsepersonelloven, ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken. Illustrasjonsfoto: Irene Mårdalen

Statsforvalteren konkluderte med lovbrudd etter stamcelle-annonse

En annonse fra Bærum Plastikkirurgi om «stamcellebehandling» av artrose var i strid med helsepersonelloven, har Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert. Ny ledelse ved klinikken lover å rydde opp. Dette melder Dagens Medisin.

Publisert

I mars i fjor rykket den private klinikken Bærum Plastikkirurgi inn en annonse i lokalavisen Budstikka med overskriften: «Vurderer du kneoperasjon for artrose (slitasjegikt)? Reparer deg selv med dine egne stamceller!» Dette fikk tre legespesialister til å reagere. Først med et innlegg i den samme avisen – som ble besvart av en kirurg ved klinikken. Legene skrev et tilsvar, og sendte en henvendelse til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Saken er omtalt i Dagens Medisin, som fikk innsyn i avgjørelsen fra Statsforvalteren.

PRP/PRS: Sentrifugering og injeksjon

Behandlingen som klinikken annonserte for, innebærer at celler som tas fra blod – platelet rich plasma (PRP) – eller fra fettvev – platelet rich stroma (PRS) – sentrifugeres og deretter injiseres inn i kneleddet, ifølge Dagens Medisin.

I sin vurdering viser statsforvalteren blant annet til at det hersker «stor forskningsbasert usikkerhet» om behandling med PRP og PRS, og at denne typen behandling dermed kan defineres som utprøvende behandling.

Det vises også til at det er skjerpede krav til virksomheten, blant annet når det gjelder klinisk beslutningsgrunnlag og informasjon til pasientene, når behandlingen som gis er utprøvende.

Det vises i begrunnelsen blant annet til at det ikke kommer frem av annonsen at det dreier seg om utprøvende behandling.

-Kan gi inntrykk av det motsatte

Statsforvalteren mener formuleringene i annonsen – som for eksempel «Stamcellebehandling er for mange et godt alternativ for behandling av artrose og kan føre til at pasienter har unngått protese og andre store kirurgiske inngrep i kne» – i stedet kan gi pasientene inntrykk av det motsatte, «altså at behandlingen er veldokumentert som effektiv».

«Etter vår vurdering kan ikke de formuleringene som benyttes i virksomhetens annonse, karakteriseres som verken nøkterne eller saklige», konkluderer statsforvalteren.

Og: «Samlet sett medfører annonsen i Asker og Bærum Budstikke brudd på helsepersonelloven §13, og vi forventer at virksomheten i det videre holder seg innenfor lovkravene for markedsføring av helse- og omsorgstjenester.»

Les saken i Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS