Illustrasjon

Strømstøtten til næringslivet er lagt frem: NFF er ikke fornøyd

– Har du en form for omsetning og har et organisasjonsnummer, er du med i ordningen, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ved fremleggingen i dag. - Siste ord er ikke sagt i denne saken, svarer forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Publisert Sist oppdatert

– Vi har jobbet nært med partene i arbeidslivet for å få ordentlige innspill fra dem om behovene, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK fredag morgen.

Dette er med i pakken

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022 – gitt at bedriftens kostnader til strøm var 3% eller mer av total omsetning første halvår 2022.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Ordningen gjelder for bedrifter som hadde kostnader til strøm på 3% eller mer av total omsetning første halvår 2022.

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

Det antas ifølge NRK at ordningen vil kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter.

– Har du en form for omsetning og har et organisasjonsnummer, er du med i ordningen. De kraftkrevende industriene og petroleumsindustrien er ikke med i ordningen, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ved fremleggingen.

Kan komme mer

Det kan komme støtte til næringslivet også i neste års statsbudsjett, som legges fram 6. oktober. Her er det aktuelt å legge inn en skattemessig endring fra nyttår som regjeringen håper skal gjøre det mer gunstig for bedrifter å inngå fastprisavtaler med strømselskapene.

Hvordan blir støtten for fysioterapeuter?

Fysioterapeuten har vært i kontakt med Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Hun kommenterer den nye ordningen på følgende måte:

- Det er bra at regjeringen kommer med en strømstøtteordning til næringslivet. Men nok en gang kommer det en økonomisk kompensasjonsordning som treffer selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter dårlig. Spesielt gjelder det avtalefysioterapeutene som ikke kan justere prisene. De er blant annet helt prisgitt Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Unio har hatt møte med næringsministeren i dag og har der nok en gang løftet inn utfordringene NFFs medlemmer står i.

- Siste ord er ikke sagt i denne saken, avslutter Lund.

Les hva Norsk Fysioterapeutforbund skriver om støtteordningen på fysio.no.

Powered by Labrador CMS