Stort sett ganske fornøyde fysioterapistudenter - skal vi tro Studiebarometeret.

Studiebarometeret 2023 publisert: Jevnt mellom tre av fire læresteder

Nok en gang skårer studentene ved UiT i Tromsø sitt lærested høyt. Men denne gangen troner de ikke alene på toppen. Iallefall ikke dersom man ser på "overordnet tilfredshet med studieprogrammet". 

Publisert Sist oppdatert

Snittet høyest i Tromsø

Gjennomsnittet fra de 8 ulike områdene:

UiT (Tromsø): 4,0

HVL (Bergen): 3,9

NTNU (Trondheim): 3,9

OsloMet (Oslo): 3,6

151 studenter fra de fire ulike bachelor-utdanningsstedene innen fysioterapi svarte på undersøkelsen, mot 207 i 2022. Andelen respondenter var lavest ved OsloMet – storbyuniversitetet (kun 21,9% av 160 spurte), og høyest ved UiT – Norges arktiske universitet (89,5% av 38 spurte). Også ved NTNU i Trondheim var svarprosenten høy (79% av 62 spurte). Ved HVL, Bergen, var den på 44,6 (av 74 spurte).

Studentene kan skåre på tilfredshet ved flere ulike temaområder. Hvert temaområde har underspørsmål: (1) Formidling og undervisning, (2) tilbakemelding og veiledning fra faglig ansatte, (3) eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer, (4) sosialt og faglig miljø, (5) informasjon, administrasjon og faglig sammenheng, (6) informasjon om og kontakt med arbeidslivet, (7) motivasjon og studieinnsats og (8) overordnet tilfredshet med studieprogrammet. 

Jevner seg ut

Man kan skåre på en skal fra 1 til 5, der 5 er best. Studentene ved UiT – Norges arktiske universitet har de siste årene skåret sitt studiested betydelig høyere enn de andre tre på nesten alle temaområdene. I år har det derimot jevnet seg ut. 

Området «overordnet tilfredshet med studieprogrammet» - ble skåret høyest ved NTNU og UiT, med 4,4. Sist skåret Tromsø-studentene dette området til 4,7. Snittet for alle de fire studiestedene var for dette området 4,2, og OsloMet er nede i 3,7. 

Lavest ved OsloMet

Svarene for de ulike områdene varierte mellom 3,1 og 4,4 ved alle studiestedene. Lavest gjennomgående skår hadde området «informasjon, administrasjon og faglig sammenheng» ved OsloMet (3,1). OsloMet hadde også den laveste snittskåren (se faktaboks) - i tillegg til den laveste svarprosenten.

Studentene skåret for øvrig områdene «eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer», «sosialt og faglig miljø», i tillegg til nevnte «overordnet tilfredshet med studieprogrammet» høyt. 

Her kan du se resultatene for de ulike bachelorutdanningene innen fysioterapi: OsloMet - storbyuniversitetet (Oslo), Høgskulen på Vestlandet (Bergen), NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim) og UiT - Norges arktiske universitet (Tromsø).

Powered by Labrador CMS