Fornøyde fysio-studenter - noen mer enn andre

Studiebarometeret 2022: Tromsø-studentene skårer UiT høyt

Studiebarometeret for fjoråret er publisert. Studentene ved UiT – Norges arktiske universitet ser ut til å være de mest fornøyde fysioterapistudentene her til lands.

Publisert Sist oppdatert

Studiebarometeret

Studiebarometeret gjennomføres for å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet. Formålet er å øke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høyskoler/universiteter, studenter og andre. Resultatene gir utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjøre forbedringer. I tillegg brukes resultatene til forskning på utdanningskvalitet. Undersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. (nokut.no)

Går det an å sammenlikne studiesteders kvalitet basert på studentenes egne erfaringer? Kanskje – eller kanskje ikke. Faktum er at Studiebarometeret for 2022 nå er publisert.

Rundt 28 000 studenter har svart på spørsmål om hvordan de opplever utdanningen sin. Fasiten er at nesten 7 av 10 studenter overordnet sett er fornøyd med studiene sine, mens litt mer enn 1 av 10 er lite fornøyde.

– Den overordnede tilfredsheten med studiene har gått ned siden sist undersøkelse og er nå på det laveste nivået siden vi startet med Studiebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at studentene fortsatt i hovedsak er fornøyde med studiene sine. Det er også store variasjoner mellom studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje i pressemeldingen fra NOKUT.

Fysioterapi

207 studenter fra de fire ulike bachelor-utdanningsstedene innen fysioterapi svarte på undersøkelsen. Andelen respondenter var lavest ved OsloMet – storbyuniversitetet (52%), og høyest ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen (86%).

Studentene kan skåre på tilfredshet ved flere ulike temaområder. Hvert temaområde har underspørsmål: (1) Formidling og undervisning, (2) tilbakemelding og veiledning fra faglig ansatte, (3) eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer, (4) sosialt og faglig miljø, (5) informasjon, administrasjon og faglig sammenheng, (6) informasjon om og kontakt med arbeidslivet, (7) motivasjon og studieinnsats og (8) overordnet tilfredshet med studieprogrammet.

Overordnet godt tilfreds

Man kan skåre på en skal fra 1 til 5, der 5 er best. Studentene ved UiT – Norges arktiske universitet skåret sitt studiested høyere enn de andre tre på nesten alle temaområdene. Høyest skår fikk området «overordnet tilfredshet med studieprogrammet» - hele 4,7 blant Tromsø-studentene. Snittet for alle de fire studiestedene var for dette området 4,0. Svarene for de øvrige områdene varierte mellom 3,1 og 4,4 ved alle studiestedene. Lavest gjennomgående skår hadde områdene «informasjon om og kontakt med arbeidslivet» og «informasjon, administrasjon og faglig sammenheng».

Studentene skåret områdene «formidling og undervisning», «sosialt og faglig miljø», i tillegg til nevnte «overordnet tilfredshet med studieprogrammet» høyt.

Her kan du se resultatene for de ulike bachelorutdanningene innen fysioterapi: OsloMet - storbyuniversitetet (Oslo), Høgskulen på Vestlandet (Bergen), NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim) og UiT - Norges arktiske universitet (Tromsø).

Slik var tallene for 2021.
Powered by Labrador CMS