Fysisk aktivitet beskytter ikke mot vektøkning

En ny studie viser at høyere nivå av fysisk aktivitet ikke beskytter mot vektøkning.

Publisert Sist oppdatert

Overvekt og fedme er økende problemer i samfunnet. Et av tiltakene som anbefales av blant annet Helsenorge.no, er å øke befolkningens aktivitetsnivå, ifølge forskning.no.

Selv om anbefalingen virker logisk, er ikke forskningen rundt fysisk aktivitet og vekt entydig.

Ingen sammenheng

En gruppe forskere fra flere land, deriblant Norge, har målt aktivitetsnivået hos fem ulike grupper mennesker. De har sett nærmere på hva aktivitetsnivået har å si for vektøkning over tid.

Forskerne fant ingen sammenheng mellom aktivitet og vektøkning.

– Dette var ikke helt uventet, sier professor Ulf Ekelund fra Norges Idrettshøgskole til forskning.no.

Han er en av forskerne som har deltatt i prosjektet. Ifølge Ekelund har tidligere studier kun vist en svak sammenheng mellom fysisk aktivitet og vektendring.

Vektøkning

Undersøkelsen omfattet om lag 2000 unge voksne av afrikans avstamming fra fem ulike land, nærmere bestemt Ghana, Sør-Afrika, Jamaica, Seychellene og USA. På bakgrunn av dette kunne man undersøke sammenhengen hos ganske like mennesker som lever i helt ulike samfunn.

Ved starten av studien gikk deltakerne med bevegelsesmålere i sju dager. Deretter fulgte forskerne dem over to år. Etter dette sammenliknet forskerne utviklingen i vekt med aktivitetsnivået deltakerne hadde i utgangspunktet.

Vekten økte i samtlige grupper, med unntak av kvinner fra Jamaica. Vektøkningen var størst i gruppene fra land med lavest utviklingsnivå.

Begrenset gruppe

Studien har sine svakheter, blant annet at den er utført på en begrenset gruppe mennesker og man dermed ikke kan være sikker på at resultatene ville blitt de samme i andre folkegrupper.

Forskerne målte heller ikke om deltakerne endret aktivitetsmønsteret sitt i løpet av perioden.

Powered by Labrador CMS