Ønsker innspill om pasientforløp

Helsedirektoratet ønsker innspill på hva spesialisthelsetjenesten kan gjøre for at pasienter skal føle seg ivaretatt i tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Hva skal til for at pasienten føler seg trygg på at spesialisthelsetjenesten tilbyr behandling i tide, og på at behandlingen følges opp på riktig måte? Svaret skal Helsedirektoratet gi Helse- og omsorgsdepartementet i en rapport før 2. juli. Innen den tid skal man hente innspill fra både pasienter og helsepersonell.

Ser på pasientforløpet

Direktoratet har fått i oppdrag å vurdere behovet for endringer i reguleringen av pasientforløp og ventetider. Her skal alternative modeller utredes og skisseres.

- Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Ønsker innspill

I forbindelse med utredningsarbeidet oppfordres helsepersonell og ledere til å melde inn hva som er viktig for dem i arbeidet med å gi nødvendig helsehjelp til rett tid.

Videre vil direktoratet ha svar på hvordan spesialisthelsetjenesten kan tilrettelegge pasientforløpet på best mulig måte, og hvilke krav helsemyndighetene bør stille til tjenesten for å sikre rett hjelp til rett tid for pasienten.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS