Færre får rehabilitering i sykehus

Tall fra Helsedirektoratet viser en nedgang i antall rehabiliteringspasienter på 2,1 prosent innen spesialisthelsetjenesten i 2016.

Publisert

Tallene knyttet til rehabilitering er hentet fra både sykehus og private institusjoner. I en pressemelding fra Helsedirektoratet slås det fast at nedgangen på 2,1 prosent stammer fra sykehusene, mens antallet rehabiliteringspasienter i private institusjoner økte.

Alle typer

54 820 pasienter mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i løpet av 2016. 28 847 av disse fikk rehabilitering i sykehusene, mens 27 472 fikk tilbudet fra private rehabiliteringsinstitusjoner.

Nedgangen i antall pasienter i sykehusene stammer fra alle typer rehabilitering, med unntak av primær kompleks døgnrehabilitering som er tilnærmet stabil.

De private rehabiliteringsinstitusjonene har vekst i pasienter både for døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering, men økningen er størst for sistnevnte, ifølge Helsedirektoratet.

Kommunal vekst

- Samtidig som det er færre pasienter som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, har det vært en liten vekst i mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene de siste årene. Det er i tråd med nasjonale føringer at tilbudet skal styrkes i kommunene og at de skal ta et større ansvar for rehabiliteringstjenestene. Samtidig er det viktig å følge med på at rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

I 2016 stod de private aktørene, altså private rehabiliteringsinstitusjoner samt private sykehus med driftsavtale, for om lag 65 prosent av den totale aktiviteten innen døgnrehabilitering.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS