Yngre brukere får mest praktisk bistand

En stor andel av omsorgstjenestenes praktiske bistand i hjemmet går til brukere under 50 år.

Publisert

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at en stor andel av innsatsen fra de kommunale omsorgstjenestene går til personer under pensjonsalder.

Tre av fem

Ifølge SSB går tre av fem timer som ytes til praktisk bistand i hjemmet til brukere under 50 år. Dette til tross for at de fleste av dem som får praktisk bistand, som hjelp til daglige gjøremål, er over pensjonsalder.

«I antall utgjør brukere 50 år bare 10 prosent av dem som får hjemmehjelp. Denne gruppen fikk likevel hele 40 prosent av timene som ble utført i 2016», skriver SSB.

Daglige gjøremål

Når det gjelder opplæring i daglige gjøremål er timefordelingen litt annerledes.

«Brukere under 50 år utgjør 62 prosent av dem som har tjenesten, samtidig som de får i overkant av to tredeler av de timene som kommunene årlig tildeler av denne typen praktisk bistand», opplyser SSB.

Det er kun 13 prosent av brukerne som er 67 år eller eldre, og denne gruppen mottar seks prosent av timene.

Ser man på brukerstyrt personlig assistanse, er det en tjeneste som i all hovedsak tildeles yngre brukere av omsorgstjenestene.

Powered by Labrador CMS