Fagkongress med fokus på framtida

Mandag braker det løs. Da samles nesten 1.000 fysioterapeuter til kongress på Lillestrøm. Tema: Fremtidens fysioterapi - er du klar?

Publisert Sist oppdatert

Hovedtemaet for Fysioterapikongressen 2018 gjør at ordet «endring» går som en rød tråd gjennom programmet. Per i dag er det i underkant av 990 påmeldte til kongressen. På Fysioterapikongressen 2015, den første av dette omfanget som NFF arrangerte, var det 1040 deltakere.

Programmet består av sju plenumsforelesninger, 22 parallellsesjoner, åtte sesjoner med frie foredrag med 62 presentasjoner av forsknings- og fagutviklingsprosjekter, 8 sesjoner med 92 posterpresentasjoner, og 14 workshops som avholdes 2-3 ganger. Faggruppene i NFF, som har stått sentralt i arbeidet med kongressen, gjennomfører 15 årsmøter i løpet av de tre dagene.

Det blir også prisutdelinger: Som i 2015 deler Fysiofondet ut priser for beste abstrakt i to kategorier. Og NFFs fysioterapeutpris skal tildeles «en fysioterapeut, et fysioterapimiljø eller en leder av fysioterapitjenesten som har utmerket seg når det gjelder tjenesteutvikling og/eller synliggjøring av fysioterapi og fysioterapeutenes kompetanse». 

Helsetjeneste under press

Det er mye som tilsier at helsepersonell må belage seg på store reformer i årene som kommer. Den offentlige helsetjenesten er under press. Helseutfordringene i befolkningen øker, og organiseringen av helsetjenestene er i endring. Er fysioterapeutene og fysioterapitjenesten forberedt på det som kommer? Dette er bakgrunnen for at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har valgt dette som overordnet tema.

- NFF skal være sentrale i utformingen av fremtidens helsetjeneste. På kongressen ønsker NFF å stimulere fysioterapeuter til å bidra aktivt i prosessen med å skape fremtidens fysioterapi, og på den måten bidra til å forme fysioterapitjenester som er til det beste for befolkningen, sa forbundsleder Fred Hatlebrekke i fjor høst, da det ble åpnet for påmelding til kongressen.

Rett inn i denne tematikken går plenumssesjonen med Helga Kristin Kaale og Petter Brelin; Fremtidens fysioterapi i Norge - hvilke behov har helsetjenesten for oss? Kaale er fysioterapeut og sosiolog, med lang erfaring fra kommunehelsetjenesten og Høgskolen på Vestlandet. Brelin er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Stikkord for denne sesjonen er demografisk utvikling, forventninger til helse, knappe ressurser i offentlig helsetjeneste, prioriteringsbehov og voksende helprivat helsetjeneste.

Gråsone og prestasjonskultur

Hvorfor velger noen fysioterapeuter behandlingsformer i ytterkanten av hva autorisert helsepersonell skal drive medSåkalt gråsonefysioterapi er tema i en egen sesjon på kongressen, inkludert debatt. Formålet er å reise diskusjoner og bidra til refleksjon om fagets retning og utvikling. Forbundsleder Fred Hatlebrekke innleder, før korte foredrag av Heidi Merete Rudi fra Statens Helsetilsyn, Trond Wiesener fra UiT Norges arktiske universitet, og Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM - Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling.

Psykiske lidelser blant ungdom er økende, og er tema for en egen sesjon på kongressen, med Finn Skårderud, Kristin Storm og Marit Danielsen. Altfor mange unge faller fra og kommer seg ikke inn i arbeidslivet. Hvorfor er det slik, og hvem er disse ungdommene? Og hva kan vi som fysioterapeuter gjøre – og bidra med? Spiseforstyrrelser og kroppsbildeforstyrreleser blant ungdom blir adressert spesielt.

Stjerner fra sør

Fra «down under» kommer Lorimer Moseley, professor i klinisk nevrofysiologi, og leder av Physiotherapy School of Health Sciences, University of South Australia. Moseley forsker på smerte, og er kanskje mest kjent blant norske fysioterapeuter for boka «Explain Pain Supercharged».

Moseley fokuserer på hvordan vi kan bidra til at pasientene forstår hva som skjer i kroppen når de har smerte. Hans vurdering er at god kommunikasjon kan være nøkkelen til effektiv fysioterapibehandling og økt livskvalitet for pasientene.

David Nicholls fra New Zealand skal holde foredraget "Is this really the end of physiotherapy?" Nichols er professor ved Auckland University of Technology. Han mener at fysioterapifaget befinner seg i en situasjon, der ting som gjorde fysioterapi bra, nå kan true dens eksistens. Og - at fysioterapeuter må handle raskt for ikke å bli satt til side av økonomiske og politiske reformer, eller bli erstattet av billigere alternativer til fysioterapi.

Det som trengs - ifølge Nichols - er en radikal reform som ivaretar det beste av det gamle og omfavner det beste av det nye.

Les mer: Fysioterapikongressen 2018.

Powered by Labrador CMS