Faglig samling på Lillestrøm

Over tusen fysioterapeuter samles denne uka på Lillestrøm til den største fysioterapikongressen i Norge noen sinne. Fondet deler ut tre priser for beste abstract. Årets fysioterapeut skal også kåres.

Publisert

Fysioterapikongressen 2015 åpner onsdag 3. mars og avsluttes fredag 6. mars. Moderne smertevitenskap og fysioterapeuters bidrag til økt kunnskap om smerte og bedre smertebehandling er viktige temaer på programmet. I løpet av de tre dagene kongressen varer, vil det bli avholdt åtte plenumsforedrag, 20 parallellsesjoner, 20 workshops og 65 frie foredrag.I tillegg kommer visning av et stort antall postere, 45 i alt. Kongressen arrangeres av NFF.

Prisene som Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter deler ut er i tre kategorier, hver på 10.000 kroner. Fag- og interessegruppene har bidratt sterkt til parallellprogrammet, og holder også sine årsmøter i løpet av kongressen.

- Ta utfordringen!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder åpningstalen. Emma Stokes, som trolig blir valgt til ny leder i WCPT på Verdenskongressen i Singapore i slutten av april, holder et foredrag med tittelen ”Embrace the challenge – Shape the future of physiotherapy”.

Den to timer lange åpningssekvensen avsluttes med foredrag av Per Brodal om hjernens plastisitet og læring. For ikke å glemme den musikalske åpningen med Arve Tellefsen og Christian Hundsnes Grøvlen.

Plenum

Blant plenumsforeleserne på kongressen er Kjartan Vibe Fersum, med temaet "Individuell kognitiv funksjonsrettet behandling for langvarige korsryggsmerter." Andre navn er:

Kåre Birger Hagen: "Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv. Internasjonale sammenligninger og tidstrender."

Jonathan Bean fra Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Harvard Medical School, har geriatri og rehabilitering som tema: “Prehabilitation. Should rehabilitation be a cornerstone of preventive care?”

Ingvard Wilhelmsen, lege og professor med hypokondri som spesiale, reiser spørsmålet om smerte kan tenkes bort.

Nominerte til tre priser

Fondets forskerspire:
Håkstad RB, Obstfelder, A, Øberg, GK: Felles oppmerksomhet og samhandling i fysioterapi til premature barn: Et foreldreperspektiv.

Tennfjord, M, Hilde, G, Ellstrøm Engh, M, Bø, K: Effektav bekkenbunnstrening etter fødsel for vaginale symptomer og seksuell dysfunksjon.

Størfold, GV, Aarethun, K: Når lærer norske barn å gå?

Fondets forskerpris:
Nikolaisen, M, Arntzen, C, Moe, S: Fysioterapitjenesten i Finnmarkskommuner: Ressurser og prioriteringer.

Granbo, R, Simonsen, E, Taraldsen, K: Forebyggende trening for hjemmeboende eldre.

Bjordal, JM, Lygren, H, Naterstad, IF, Halserud, S, Joensen, J: Fra ultralydbehandling til laserbehandling. Kunnskapsbaserte og økonomiske årsaker til endringer av avtalefysioterapeuters bruk av fysikalske behandlingsformer.

Fondets fagutviklingspris:
Fjørtoft, T, Vågen, R, Kristoffersen, L, Songstad, N, Øberg, GK, Labori, C, Moinicken UL, Støen, R, Silberg, IE, Loennecken, M, Collier Valle, S, Adde, L: Høy forekomst av unormalt bevegelsesmønster ved 3 måneders korrigert alder hos ekstremt premature barn.

Aasheim, T, Woje, AK, Solhjem, I: Reduksjon i forekomst av komplekst regionalt smertesyndrom etter håndskade. Resultat av et strukturert oppfølgingssystem?

Thingstad, P, Taraldsen, K, Sletvold, O, Saltvedt, I, Helbostad, JL: Langtidseffekt på gangfunksjon av å behandle hoftebruddspasienter på geriatrisk avdeling – The Trondheim hip fracture trial.

Powered by Labrador CMS