Fysisk aktivitet i ungdomsårene gir godt humør senere i livet

En NTNU-studie der man så på psykologiske fordeler ved trening, viser at fysisk aktivitet i ungdomsårene påvirker både aktivitetsnivået og humøret senere i livet.

Publisert Sist oppdatert

Forskere har tidligere identifisert både fysiske langtidseffekter av trening og at fysisk aktivitet gir bedre humør kort tid etter treningsøkten, men NTNU-studien er den aller første som viser at trening har en langtidseffekt på humøret.

Samme hva slags aktivitet

Studien ble gjennomført blant 438 voksne mennesker som via et spørreskjema rapporterte om trening i ung alder, trening i voksen alder og hvordan de hadde det nå.

Spørreskjemaet skilte mellom ulike typer aktiviteter, men resultatet viste at det ikke spilte noen rolle om de som svarte hadde deltatt i lagidrett eller individuell idrett.

Det kom klart fram at de som hadde bedrevet fysisk aktivitet i ungdomsårene, var mest aktive som voksne, men forskerne kunne altså også se en positiv langtidseffekt av treningen på humøret i voksen alder.

Verktøy for lykkemåling

Det er ingen enkel oppgave å måle lykke, og forskerne tok derfor i bruk to ulike verktøy i spørreskjemaet. Det første,Profile of Mood States(POMS), lister 65 negative og positive adjektiver – som for eksempel «vennlig», «munter», «gretten» og «dyster». De som svarte måtte så oppgi i hvor stor grad ordet beskrev hvordan han eller hun følte det nå.

Det andre verktøyet,The Subjective Happiness Scale, lister fire ulike setninger om lykkefølelse. De som som deltok i undersøkelsen ble da bedt om å oppgi hvor godt disse utsagnene stemte med virkeligheten på tidspunktet da spørreskjemaet ble utfylt.

Begge verktøyene blir benyttet i forskning på lykkefølelse, og de er også brukt i studier av idrett og trening.

Les mer på forskning.no  

Referanser:

Martin Rasmussen og Karin Laumann (2013) The role of exercise during adolescence on adult happiness and mood. Leisure Studies.

Martin Rasmussen og Karin Laumann (2012) The academic and psychological benefits of exercise in healthy children and adolescents. European Journal of Psychology of Education.

Powered by Labrador CMS