Krav om proffe trenere og gode treningsopplegg kan drive kostnadene i barneidretten opp. Flere mener vi er i ferd med å få et klasseskille i idretten.
Krav om proffe trenere og gode treningsopplegg kan drive kostnadene i barneidretten opp. Flere mener vi er i ferd med å få et klasseskille i idretten.

- Idrett for alle kan bli en tapt sak

Ungdomsidretten har blitt mer alvorlig og fagkunnskap blitt viktigere, mener forskere. Én ser tegn på at «idrett for alle» kan bli en tapt sak.

Krav om trenere med profesjonell bakgrunn, treningsopplegg som har støtte i forskning og mer avansert utstyr og gode haller. Magne Andreassen i Norges idrettsforbund sier at vi er i ferd med å få et klasseskille i idretten, skriver forskning.no.

Data fra Ungdata-undersøkelsene viser at dobbelt så mange fra høyere sosiale lag deltar i ungdomsidretten sammenliknet med ungdom som vokser opp med færre ressurser hjemme.

Krever mer av foreldrene

Åse Strandbu, professor ved Norges idrettshøgskole, sier at man ser et skifte fra rundt år 2000. Da ser forskerne at sosiale forskjeller i idretten igjen begynte å dukke opp. En forklaring er at ungdomsidretten nå krever mer av foreldrene. Dette passer kanskje bedre for middelklassen enn for arbeiderklassen, tror de.

Men den forklaringen hun tror mest på, er den økte profesjonaliseringen av idretten.

– Det handler ikke bare om at idretten blir mer proff og betalt. Det handler om en alvorliggjøring og at fagkunnskap blir viktigere. Det kommer krav om bedre kvalifiserte trenere, mer kunnskapsbaserte treningsopplegg og mer avansert utstyr og treningsfasiliteter, sier Strandbu.

Driver kostnadene opp

Mer profesjonalisering driver kostnadene opp.

– Også vanlige foreldre kan få problemer med å finansiere barnas aktiviteter når kostnadene drives opp, sier Strandbu.

Norges Skiforbund fortalte nylig til Aftenposten at de har mistet 30.000 medlemmer de siste sju årene. Det er blant de yngste at nedgangen har vært størst. Også de er bekymret for kostnadene, og har gjort flere tiltak som arrangementer hvor man kan bytte ski med hverandre eller kjøpe brukt utstyr.

Professoren konkluderer med at idrett for alle foreløpig ikke må sees på som en tapt sak.

– Men vi ser tegn til at vi er på vei dit, sier hun.

Powered by Labrador CMS