For «snille» anbefalinger om fysisk aktivitet?

Forskerne bak en stor internasjonal studie anbefaler fysisk aktivitet som gjør oss "lett andpusten" i minst 60-75 minutter per dag. Anbefalingene fra norske helsemyndigheter er minimum 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke.

Publisert Sist oppdatert

Mye stillesittende atferd har vært forbundet med økt risiko for flere kroniske sykdommer, og dertil dødelighet. Det er imidlertid uklart om fysisk aktivitet demper eller fjerner de skadelige effektene av langvarig sitting. En gruppe forskere har derfor undersøkt sammenhenger mellom stillesittende atferd, fysisk aktivitet og total mortalitet i en stor metaanalyse, og artikkelen ble nylig publisert i the Lancet. Studien hadde over en million deltakere.

Omfattende gjennomgang

Forfatterne gjorde en systematisk gjennomgang i seks databaser (PubMed, PsycINFO, Embase, Web of Science, Sport diskos, og Scopus), fra databasenes start og frem til oktober 2015. Det ble søkt etter potensielle kohortstudier som hadde individnivå-eksponering og utfallsdata om daglig stillesitting, TV-tid og fysisk aktivitet. Studiene skulle rapportere effektestimater for total mortalitet, kardiovaskulær sykdom med etterfølgende dødelighet, eller bryst-, tykktarms- og endetarmskreft med etterfølgende dødelighet.

Seksten studier ble inkludert, hvorav 14 ble identifisert gjennom en systematisk gjennomgang, og to var upubliserte studier hvor relevante data var tilgjengelig.

Eliminerer og demper

Av de 16 studiene som ble inkludert i metaanalysen, gav 13 data på sittetid og totaldødelighet. Disse studiene inkluderte 1.005791 personer som ble fulgt opp i 2 til 18 år. Seks studier hadde data på tid foran TV.

Studien viste at høye nivåer av fysisk aktivitet med moderat intensitet (dvs. 60-75 min. per dag) ser ut til å eliminere økt risiko for død forbundet med mye stillesitting. Et tilsvarende høyt aktivitetsnivå demper samtidig risikoen for død forbundet med mye TV-tid.

Mer nøyaktige anbefalinger?

Disse resultatene gir oss ytterligere informasjon om fordelene ved daglig, moderat fysisk aktivitet, spesielt i samfunn der stadig flere mennesker sitter i mange timer på arbeid, før de reiser hjem til TV-skjermen.

Ifølge forfatterne kan studien være med på å forme fremtidige offentlige helseanbefalinger.

Kilde:

Wendy J Brown, Morten Wang Fagerland, Neville Owen, Kenneth E Powell, Adrian Bauman, I-Min Lee: “Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women.” The Lancet. Published Online: 27 July 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30370-1

Powered by Labrador CMS