Lederskifte i NFF

Tor Tvethaug slutter som generalsekretær etter nesten ni år i NFF. Ny generalsekretær blir Arild Stange, som nå er HR-rådgiver ved Akershus Universitetssykehus.

Publisert

Forbundsleder Fred Hatlebrekke opplyste i en e-post om ansettelsen tidligere denne uka at det var 25 søkere til stillingen.

- Arild Stange (52) har lang ledererfaring fra ulike stillinger i forsvaret. Han har vært forhandlingsleder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og deretter stabssjef. I sin siste stilling var han omstillingskoordinator i Forsvarsstaben. Han har utdanning fra blant annet Krigsskolen og Forsvarets Stabsskole, opplyste Hatlebrekke. Stange begynner i stillingen 1.juni.

Vemodig

Tor Tvethaug har sin siste arbeidsdag i NFF i dag, 27.februar. Han syns det er vemodig å slutte i en så spennende stilling.

- For meg har det vært lærerikt og utviklende å være administrativ leder i NFF. Jeg har deltatt i organisasjons- og utviklingsprosjekter, erfart godt samarbeid med kolleger, politisk ledelse, tillitsvalgte og medlemmer over hele landet, sier Tvethaug til Fysioterapeuten.

Sterk medlemsvekst

På spørsmål om hva han er mest fornøyd med, er svaret medlemsveksten, som har vært betydelig i disse årene. Medlemstallet i NFF har nå passert 10.000.

- Dette er det beste beviset på at NFF-medlemskapet faktisk utgjør en verdi for medlemmene. At vi samtidig har fått til en tilfredsstillende økonomi, styrket kompetansen i sekretariatet og unngått de tunge konfliktene, gjør NFF godt rustet for framtidige utfordringer. Men det er en tid for alt og nå ønsker jeg å utfordre meg selv med nye oppgaver.

Medlemmenes ønsker

- Hva bør NFF fokusere på framover?

- I en tid hvor økt synlighet og påvirkningsarbeid er en landsmøtevedtatt satsning er det viktig at NFF opprettholder sin innsats for å levere på det medlemmene er aller mest opptatt av. Klarer man å kombinere disse satsingene slik at de som til nå har stått utenfor NFF virkelig får se verdien av arbeidet NFF gjør, så lover det bra for medlemsoppslutningen framover.

Han viser til en medlemsundersøkelse for et par år siden, om hva som var hovedmotivet for medlemskap i NFF:

- Det var ivaretakelse av inntekts- og arbeidsforhold, kurstilbudet, Tidsskriftet Fysioterapeuten og faglig identitet og fellesskap, sier Tor Tvethaug.

Powered by Labrador CMS