Gerty Lund og Nicholas Wilkinson møttes utenfor Stortinget tidligere i år. Nå har Wilkinson fremmet forslag om eget utvalg for rehabilitering.

Har fremmet forslag om eget utvalg for rehabilitering

Nicholas Wilkinson har fremmet forslag om at regjeringen nedsetter et utvalg som ser på rehabilitering i Norge. Det hadde de ikke klart uten NFF, sier stortingspolitikeren.

Publisert

Dette er forslaget

  1. Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge ulikhetene i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og komme med konkrete forslag til hvordan det kan leveres gode rehabiliteringstilbud basert på medvirkning fra brukere og pårørende, reduksjon av forskjellene i tilbudet, bruk av velferdsteknologi, samarbeid mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre velferdsaktører, og sikring av likeverdige tjenester i hele landet.

2. Stortinget ber regjeringen etablere en langsiktig tilskuddsordning for kommuner som gjennom nyskapende utviklingsarbeid legger til rette for rehabiliteringstjenester der pasientens behov står i sentrum, og der pasienten får et løp tilpasset og tilrettelagt sine behov. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med nødvendige forslag for å sikre dette.

- Hovedmålet med å fremme forslaget er å få flere fysioterapeuter og andre som jobber med rehabilitering i Norge. I dag er tilbudet ikke godt nok, sier Nicholas Wilkinson.

Han er SV-politiker og medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Forslaget er fremmet sammen med partifellene Karin Andersen og Freddy André Øvstegård, og det vil trolig behandles på Stortinget i februar.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Wilkinson selv har opplevd at rehabiliteringstilbudet i landet varierer og at det ofte ikke er godt nok.

- Jeg fikk slag og mistet taleevnen. Etter det har jeg hatt behov både for logoped og fysioterapeut, og fikk hjelp fordi jeg satt på Stortinget. Slik skal det ikke være, sier Wilkinson.

Varierende tilbud i Norge

I forslaget henvises det til at det ved flere tilfeller har blitt slått fast at rehabiliteringstilbudet i kommune- og spesialisthelsetjenesten varierer i Norge. Samtidig viser de til at Riksrevisjonen i 2016 påpekte at kapasitet i kommunehelsetjenesten i liten grad hadde blitt styrket etter samhandlingsreformen.

- De fleste må ha rehabilitering og tilrettelegging der de lever livene sine; i hjemmet, på arbeidsplassen og i skolen. Kvaliteten er ulik og kapasiteten for liten. Vi trenger også data om rehabiliteringstilbudene, skriver Wilkinson i forslaget.

Gevinster med bedre rehabiliteringstilbud

Han mener vi kan redusere antallet som blir uføre og faller utenfor skolegang betraktelig, hvis vi får gode og systematiske rehabiliteringstilbud.

Wilkinson og partifellene henviser blant annet til Helsehuset i Indre Østfold, for å vise eksempler som er gode.

- Det er gjort følgeforskning av utviklingsarbeidet som viser at personer opprettholder funksjon over tid etter rehabilitering, slik at behovet for andre kommunale tjenester er blitt redusert, skriver han.

Han ønsker seg en full utredning som presenterer konkrete løsninger for hvordan vi kan få et likeverdig tilbud i hele landet.

Ros til NFF

Med seg på laget har Wilkinson Norsk Fysioterapeutforbund. Han roser forbundet for å ha bidratt til at forslaget blir fremmet.

- Vi hadde aldri fått til dette uten den hjelpen vi har fått fra NFF. Forbundet har gjort en solid innsats. Nå er resten opp til oss politikere, og jeg har stor tro på at vi får flertall for forslaget i Helse – og omsorgskomiteen på Stortinget. Det er ikke bare SV som er opptatt av rehabilitering i Norge, sier Wilkinson.

Forbundsleder Gerty Lund er glad for at Wilkinson er fornøyd med samarbeidet med NFF. Det startet etter et møte mellom de to foran Stortinget tidligere i år.

- Etter det første møtet har vi jobbet systematisk for å bidra til en god begrunnelse for å fremme forslaget. Vi er selvsagt spent på utfallet. Vi ønsker utvalget velkommen, og mener det er nødvendig for å sikre god rehabilitering uansett hvor du bor, sier Lund.

Les også: Skal jobbe sammen for rehabilitering

Powered by Labrador CMS