Ortoped Ole Koppang ønsker at NFF ser på henvisningsordningen med nye øyne.

«Jeg frykter at samarbeidet mellom fysioterapeut og lege smuldrer bort»

Virker fjerningen av henvisningsplikten mot sin hensikt? Ortoped Ole Koppang frykter at pasientene kommer dårligere ut og ber NFF løfte diskusjonen.

Publisert Sist oppdatert

Jubelen sto nærmest i taket da Stortinget slettet kravet om henvisning fra 1. januar 2018. Etter vedtaket kan pasienter oppsøke fysioterapeuter direkte uten å ha med henvisning fra for eksempel ortoped eller fastlege, og likevel kun betale egenandel såfremt fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen.

- I utgangspunktet høres ordningen effektiv ut. Min opplevelse er at den dessverre fører til at for mange pasienter ikke oppsøker fysioterapi og får adekvat behandling. I tillegg frykter jeg at samarbeidet mellom fysioterapeuter og for eksempel ortopeder smuldrer bort, sier Koppang.

Ole Koppang ønsker at det gode samarbeidet mellom ortopeder og fysioterapeuter ivaretas også etter at henvisningsplikten ble borte.

Avhengig av samarbeid

Så langt i sin karriere har han brukt mye tid på å bygge sterke relasjoner med fysioterapeuter. Det blant annet fordi han anser opptrening og rehabilitering som minst like viktig som en operasjon.

I tillegg har han god dialog med fysioterapeuter i forkant av eventuelle operasjoner, blant annet for å sikre at pasienten er best mulig rustet til en operasjon eller for å finne ut om pasienten kan unngå operasjon.

- Jeg ser på oss helsearbeidere som hver vår del i en kjede. Jeg opererer. Fysioterapeuten rehabiliterer. Annet helsepersonell har andre roller. Men når vi samarbeider, blir vi et team til nytte for pasienten, sier Koppang.

Glemmer fysioterapeuten

Selv erfarer han at flere av hans pasienter nå unnlater å gå til fysioterapi, fordi de ikke helt vet hvem de skal gå til, eller fordi de glemmer det når de ikke har fått en fysisk henvisning fra legen. Legene kan uansett gi henvisning, men det skjer sjelden.

- Vi har nok å gjøre. Så lenge vi ikke må skrive henvisning, gjør vi det ikke, sier Koppang.

Det betyr at pasienten må lete etter fysioterapeut på egenhånd. Koppang har ikke tall, men erfarer at for få kontakter fysioterapeut. I tillegg mister Koppang avgjørende informasjon om utviklingen til pasientene.

- Da jeg sendte henvisning til fysioterapeut, skrev fysioterapeuten som hovedregel epikrise etter pasientbesøket. Denne journalen ga meg en god innsikt i hvordan utviklingen til pasienten var, hvilke tiltak som var gjort og hva som var tanken videre. Nå mangler jeg den informasjonen, fordi pasienten enten ikke har vært hos fysioterapeut eller fordi journalen sendes til fastlegen, sier Koppang.

Han har kontaktet forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund. Hun lover at forbundet tar tak.

Forbundsleder Gerty Lund mener det er grunn til å ta bekymringene fra Koppang på alvor.

Tar henvendelsen på alvor

- Henvendelsen fra Koppang tar vi alvorlig. Slik jeg ser det, er neppe løsningen å gå tilbake til slik det var. Men det er åpenbart at vi må gjøre tiltak som sikrer at pasientene får fysioterapi, sier Lund.

Hun følger opp saken internt i NFF og vil komme tilbake med forslag til mulig løsninger.

Powered by Labrador CMS