Mindre smerter i svangerskapet etter fysioterapitiltak

En nylig publisert pilotstudie viser mindre rygg- og bekkensmerter blant gravide som gjennomførte et enkelt tiltak i regi av fysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

Graviditetsrelaterte korsryggs- og bekkensmerter er begrep som brukes for å beskrive smerter som stråler ut fra ryggsøylen eller bekkenet (1). Plagene debuterer gjerne underveis i svangerskapet eller i umiddelbar post-partum periode. Selv om det er anslått at opptil 70 prosent av alle gravide kvinner vil rapportere korsrygg- eller bekkensmerter på en eller flere ganger i løpet av svangerskapet, er det sparsomt med litteratur knyttet til forebygging av tilstanden. (1).

Enkel intervensjon

Forfatterne bak en nylig publisert artikkel i Physiotherapy Practice and Research (1) ønsket derfor å utforske gjennomførbarheten av en større-skala studie for forebygging av slike svangerskapsrelaterte smerter, ved hjelp av en enkel intervensjon. Intervensjonen ble basert på fire bekkenøvelser, innføring i anatomi og patofysiologi, samt råd om aktivitet i hverdagen. Hele intervensjonen ble gjennomført i løpet av 30 minutter.  

Tjue-fem friske gravide kvinner ble inkludert i studien i 12. svangerskapsuke. Kvinnene ble randomisert til intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Kontrollgruppen ble bedt om å søke «vanlig behandling», eller behandling etter behov. «The Pregnancy Mobility Index og VAS-skala ble brukt som utkomsvariabler i denne pilotundersøkelsen.

Mulig effekt

Pilotstudien tenderte til å gi minst plager blant deltakerne i intervensjonsgruppen. Verdt å merke seg var at hele 50 prosent av deltakerne i denne gruppen måtte trekke seg underveis, eller ble ekskludert fra studien på grunn av ulike årsaker.

Forfatterne konkluderer med at resultatene gir grunn til å starte en større studie basert på nevnte tiltak.

Referanse: 

1.Moffatt M, Flynn M: Prevention of pregnancy-related lumbopelvic pain, using a single exercise and advice-based physiotherapy intervention in early pregnancy: A pilot study (2014). Physiotherapy Practice and Research, 35(1):41-48.

Powered by Labrador CMS