Norsk Ortopedisk forening mener tettere samarbeid mellom leger og fysioterapeuter er bedre enn at henvisningsplikten gjenninføres.

Ortopedene ønsker ikke henvisningsplikten tilbake

Leder i Norsk Ortopedisk forening, Greger Lønne, ønsker ikke henvisningsplikten tilbake. Det selv om antallet artrose- og KOLS-pasienter som oppsøker fysioterapi reduseres kraftig.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Helfo, som avdelingsleder for fysioterapitjenester i Trondheim, Gard Myhre, har innhentet, viser at antallet artrosepasienter har gått ned med hele 36 prosent etter at henvisningsplikten ble borte i 2018. Tallene for KOLS-pasienter, revmatikere og pasienter med hjerneslag har også blitt kraftig redusert.

Les mer om det her

I tillegg er ortoped Ole Koppang bekymret for at samarbeidet mellom ortopeder og fysioterapeuter smuldrer bort, som følge av at henvisningsplikten ble borte.

- Det er tydelig at kommunikasjonskanalene mellom blant annet ortopeder og fysioterapeuter har blitt betydelig dårligere, etter at henvisningsplikten ble borte. Det betyr likevel ikke at jeg ønsker plikten tilbake, sier Lønne.

Vil ha tettere samarbeid

Han mener legene og fysioterapeutene i stedet bør finne andre og tettere samarbeidsformer. Blant annet mener Lønne mye kan løses ved at legene skriver i notatene som følger pasientene, at de anmoder om at pasienten oppsøker fysioterapeut.

- Poenget med notatet til pasienten er at pasienten kan ta med notatet til fysioterapeuten, og at målsetning legen ønsker med fysioterapi kommer fram der, og at legen ønsker tilbakemelding fra fysioterapeuten, sier Glenne.

Notatet – eller epikrisene for dem som har vært innlagt – kan sendes både til legen og til pasienten.

- Vi bør trolig formalisere samarbeidet mer enn det som er nå, slik at vi tar kommunikasjonen tilbake. Det betyr at både leger og fysioterapeuter bør bidra til at kommunikasjonen flyter mellom oss, til beste for pasientene, sier Lønne.

En pasient – en journal

Han håper at mye av dette kan løses ved elektroniske journaler. Det såkalte Akson-prosjektet har som mål at det skal være en journal per pasient og at journalen skal følge pasienten.

- Hvorvidt det kommer et slikt system i kjølvannet av Akson er usikkert. Det er derimot ingen tvil om at vi har mye å hente på et felles elektronisk journalsystem, sier Lønne.

Han mener også samarbeidet og kommunikasjonen mellom fysioterapeuter og leger blir bedre, når begge faggruppene møtes på forskningsarenaer.

- Jeg ønsker at vi i enda større grad samarbeider om forskningsprosjekt. Det vil føre til at vi ser hverandres roller bedre, og vi vil få et tettere og sterkere samarbeid, sier Lønne.

Powered by Labrador CMS