HELFO på turné med takstplakat, sykdomsliste og helsenett

HELFO gjennomfører i år en rekke dialogmøter i regi av regionene i NFF. Foruten takstplakaten og sykdomslista, er Norsk Helsenett et aktuelt tema for fysioterapeuter med driftstilskudd.

Publisert Sist oppdatert

Region Sør-Øst hadde allerede arrangert møter i Skien, Kristiansand og Drammen, da rådgiverne Johnny Saure Riise fra HELFO Veiledning og Anne Marie Løken fra HELFO Saksbehandling og utbetaling var til stede på Hamar 29. oktober.

Omlag 30 selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter hadde tatt turen for å bli klokere på blant annet «Forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut», bedre kjent som «takstplakaten». Fritaksordninger for egenandel, spesielt med tanke på sykdomslisten, og bruk av honorartakst sto også på dagsorden. I tillegg ville flere av deltakerne ha informasjon om oppkobling mot Norsk Helsenett SF (NHN).

Ønsker å nå flest mulig

Det er i dag ca. 4.000 fysioterapeuter som har avtale med HELFO om direkte oppgjør og som krever refusjon etter takstplakaten. Til sammen vil dette utgjøre rundt 1,9 milliarder kroner i 2015.
– Hvorfor tar HELFO denne runden dialogmøter med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter?

– Av og til er det greit å bli minnet om regelverket. Fysioterapeutene er ikke alene om å få dette tilbudet. Vi holder kurs for flere av de andre behandlergruppene og helseaktørene som faller inn under vårt regelverk. HELFO ønsker at etterlevelsen ute blant behandlerne skal være best mulig, slik at regelverket blir forvaltet riktig. I år møter vi ca. 500 fysioterapeuter fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, sier rådgiver Johnny Saure Riise.

Kursrekken, som er arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, er på ingen måte obligatorisk, men Saure Riise håper likevel at de fleste benytter seg av slike tilbud når sjansen byr seg.

– Vi ønsker å møte flest mulig. Det beste ville være om alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter deltok på kurs som dette for å motta den informasjonen vi har å gi, sier han.

Journal er viktig ved kontroll

Gjennom sine kurs forsøker HELFO å gi et helhetlig bilde av hvordan paragraf 5-8 i folketrygdloven fungerer. Ved eventuelle kontroller, er det blant annet viktig å kunne vise til god og nøyaktig journalføring.

– Med hensyn til journalføring, ser vi at det mangler en del blant fysioterapeuter. Det er viktig også for HELFO at man fører journal for å dokumentere kravene, sier Saure Riise.

Han understreker at HELFO også har andre informasjonskanaler, og viser spesielt til HELFOs egne nettsider, helfo.no. Her finner alle som skal kreve refusjon fra folketrygden langt på vei den informasjonen de trenger for å sende inn korrekte krav.

Uriktig takstbruk

HELFO ser at takstene av og til blir brukt uriktig.

– Gjennom kurs som dette, prøver vi å sikre at takstene blir brukt slik de skal. Vi har også inntrykk av at sykdomslista skaper hodebry for mange, og at flere finner det vanskelig å gjøre en riktig vurdering av hvilket sykdomslistepunkt de skal benytte. At man bruker sykdomslista korrekt, er viktig for pasienten med hensyn til hel eller delvis refusjon av utgifter, sier Saure Riise.

– Hvilke henvendelser får HELFO fra fysioterapeuter?

– For det meste får vi spørsmål om takstene og sykdomslisten, men også til krav og utbetalinger generelt. Vi er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, og har en veiledningstjeneste med god kompetanse, sier Saure Riise.

– Kunne man gjort oppgjørsprosessen enklere og mindre tidkrevende?

– Tilbakemeldingene fra fysioterapeutene er at enkelte ting i regelverket kan være vanskelige. Men HELFO forvalter et lovverk som er politisk bestemt, og det må vi forholde oss til. I tillegg vil jeg minne om taksten H1 som dekker oppkobling til Norsk Helsenett. Hvis fysioterapeuten sender sine refusjonskrav gjennom NHN, vil dette gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. I tillegg gir NHN andre administrative fordeler, som for eksempel ved pasientreiserekvirering, sier Saure Riise.

– Fungerer greit

Godt over 100 fysioterapeuter fra Region Sør-Øst har i år deltatt på dialogmøtene med HELFO. En av de som møtte opp på Hamar, var fysioterapeut Torger Heitmann. Han har tidligere vært ansatt innen rehabilitering, men begynte å jobbe som avtalefysioterapeut i Hamar i mars i år.

– Jeg er ganske ny som selvstendig næringsdrivende, og da er det fint å kunne komme på et dialogmøte som dette, sier han.

Ifølge Heitmann har det så langt ikke bydd på de store problemene å sette seg inn i regelverket og bruken av de ulike takstene.

– Jeg benytter et pasientadministrasjonsprogram og leverer månedlige oppgjør. Det fungerer greit.

Elektronisk innsending

– Føler du at du bruker uforholdsmessig mye tid på administrasjon?

– Det går jo med litt tid. Men hvis du er organisert og sørger for å ha det meste klart når det er på tide å sende inn oppgjøret, så går det bra. En av grunnene til at jeg er her i ettermiddag, er at jeg ønsker informasjon om Norsk Helsenett. Jeg tror elektronisk innsending vil bidra til et enda enklere og mindre tidkrevende oppgjør, sier Heitmann.

Også fysioterapeut ved et privat institutt i Brumunddal, Elisabeth Svanåsbakken, vil gjerne vite mer om hvilke muligheter som åpner seg gjennom Norsk Helsenett.

– Jeg ønsker i tillegg å få klarhet rundt problemstillinger som har dukket opp ved bruk av enkelte takster, sier Svanåsbakken.

Hun synes verken hun bruker for mye tid på administrasjon, eller at oppgjørene er spesielt vanskelige.

– Oppgjøret går etterhvert på rutine, sier hun.

Behov for informasjon

– Mitt inntrykk er at medlemmene har satt stor pris på at NFF arrangerer og tilrettelegger for disse dialogmøtene med HELFO. Det er tydeligvis et behov blant medlemmene for å få vite mer om både takstsystemet og kombinasjonen av takster. De er også opptatt av hva som kan skje hvis det blir kontroll og de har gjort en feil, sier Bas van den Beld, regionleder i NFF Region Sør-Øst.

Spørsmål angående takster og oppgjør henvises direkte til HELFO eller til sekretariatet i Norsk Fysioterapeutforbund. Men Van den Beld forteller at mange av medlemmene har tatt kontakt med han angående Norsk Helsenett.

– De spør om kostnader og om det vil bli obligatorisk. Dette spørsmålet opptar mange for tiden, sier han.

Van den Beld roser rådgiverne fra HELFO for å være flinke til å forklare og møte kursdeltakerne på det de spør om.

– De er tydelige på regelverket, og oppfordrer folk til å ta direkte kontakt med HELFO hvis de er usikre. Det er lite rom for tolkning av de reglene som gjelder. Mange medlemmer ønsker forandring i både takstene og sykdomslista, men det er forslag som hører hjemme i sentrale, politiske forhandlinger, sier han.

Ta direkte kontakt

HELFO Veiledning stiller seg mer enn gjerne til disposisjon for den som har spørsmål relatert til folketrygdlovens kapittel 5 og stønad til helsetjenester.

– Når vi er ute og kurser gir vi HELFO et ansikt. Det kan forhåpentligvis bidra til at det blir lettere å ta kontakt med oss i ettertid, sier rådgiver Saure Riise.
Han understreker at fysioterapeuter ikke nødvendigvis gjør så mange feil i oppgjørene sine, men at HELFO etterstreber så korrekte oppgjør som mulig.

– Hvilke reaksjoner får dere fra fysioterapeuter når dere er ute og holder kurs?

– De er som regel positive. Vi har ofte gode samtaler og vi klarer å gi svar på de fleste spørsmålene de stiller. Vårt inntrykk er at fysioterapeuter generelt er fornøyd med regelverket, og at de klarer å håndtere det på en god måte, sier Saure Riise.

Powered by Labrador CMS