Organisasjon og teknologi hånd i hånd

I 2015 innførte Bodø flere velferdsteknologiske løsninger innen pleie og omsorg, noe kommunen lyktes godt med. Hvorfor?

Publisert

Nordlandsforskning fulgte prosessen i helse- og omsorgstjenesten for å studere hva som kreves for å innføre helt nye teknologiske løsninger, i det de betegner som en tradisjonelt vanetro sektor.

Rapporten fra prosjektet kan du lese om i en artikkel som er publisert på forskning.no.

Tre ulike løsninger skulle på plass

  • Lifecare Mobil Pleie – de ansatte i omsorgstjenesten fører journal fortløpende på mobiltelefon og koordinerer oppdrag mellom seg og de andre i omsorgstjenesten.
  • Lifecare eLås – gir mulighet til å låse opp og igjen inngangsdører hjemme hos brukerne, via mobiltelefon.
  • Lifecare eRom – tilgjengelig journal via nettbrett. Gir mulighet til å innhente opplysninger og journalføre tiltak mens de er inne på rommet til bruk

Og innføringen av teknologien ble vellykket, ifølge Nordlandsforskning.

Tverrfaglig team fikk hovedansvaret

– Velferdsteknologien som ble innført, er spesifikk for helsesektoren. Å forstå den krever både IT-kunnskap og helsefaglig kunnskap, sier Ragnhild Holmen Waldahl, som utførte følgeforskningen sammen med Christian Lo.

Bodø kommune satte ned et tverrfaglig team med både IT-kompetanse og helsefaglig kompetanse. Dette teamet hadde hovedansvaret for å implementere den nye teknologien. Teamet besto av fagleder fra IKT-kontoret og fagpersonell. Faglederen hadde bred erfaringsbakgrunn, både fra ulike teknologiske selskaper, fra pleie‐ og omsorgssektoren og fra kommunens IKT‐kontor, opplyser Holmen Waldahl.

Organisasjonsendringer viktig

Hun understreker at endringene i pleie- og omsorgstjenestene i Bodø ikke bare besto av teknologiske nyvinninger. Selve organisasjonen måtte også tilpasses og forandres for å fungere sammen med ny teknologi.

– Den største innovasjonen er den som har skjedd med organisasjonen. For å lykkes med å implementere ny velferdsteknologi må teknologisk og organisatorisk innovasjon skje parallelt, sier Ragnhild Holmen Waldahl.

Referanse: Lo, C. og Waldahl, R.H.: 20 prosent teknologi? - Digitalisering av pleie- og omsorgstjenestene i Bodø kommune. Rapport fra Nordlandsforskning. (2017) (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS