Helsebiblioteket kutter

Folkehelseinstituttet (FHI) har problemer med å finansiere Helsebiblioteket.

Publisert Sist oppdatert

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Etter å ha hatt budsjettutfordringer i flere år, har FHI i et brev før jul, informert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at instituttet har både akutte og mer langvarige problemer med finansieringen av Helsebiblioteket, og ba om mer penger. Dette skriver Dagens Medisin.

HOD mener på sin side FHI må løse dette selv, med de rammene de allerede har, og eventuelt vurdere andre typer finansiering enn over statsbudsjettet:
«Folkehelseinstituttet må innenfor Helsebibliotekets ramme tilpasse bibliotekets drift hva gjelder tilbud og utvikling, herunder vurdere brukerbetaling i samråd med kommuner og RHF-ene», heter det i svaret fra HOD.

Trygve Ottersen, områdedirektør for helsetjenester i FHI, forklarer at økte priser er hovedårsaken til at denne situasjonen har oppstått nå:

– Helsebiblioteket har gjennomført en anskaffelse av en del av de innkjøpte kunnskapskildene, og prisene har økt såpass mye at vi informerte departementet. Også kostnadene for de øvrige kunnskapskildene vi har, er økt betraktelig, sier Ottersen til Dagens Medisin.

Les mer på dagensmedisin.no.

Powered by Labrador CMS