Kommunene har fått sitt eget pasientregister

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er åpnet. Registeret inneholder opplysninger om alle som om har søkt om eller mottar tjenester fra kommunene, også fra fysioterapitjenesten.

Publisert

– Det er på høy tid. Det har vært en stor mangel for oss at vi har visst for lite om pasientene i de kommunale helsetjenestene, som jo er der de fleste pasientene er, sa Høie under lanseringen i Helsedirektoratet torsdag.

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om eller mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunene. Informasjonen skal brukes til planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. I registeret finner man data fra både fastlege, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og en rekke andre behandlere. For hver kontakt en pasient har med helsetjenesten har KRP informasjon om blant annet behandler, pasient, takster, egenandel og refusjon.

Registeret inneholder i dag data fra KUHR-databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner), men i neste fase av prosjektet skal også data fra IPLOS-registeret inkluderes.

20 år etter
KPR kommer 20 år etter at tilsvarende register var klart for spesialisthelsetjenesten. Norsk pasientregister (NPR) er mye brukt, med over 1400 utleveringer årlig. Olav Valen Slåttebekk, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, håper det nye registeret blir like populært.

– Dette registeret har vært sterkt etterspurt, og skal over tid omfatte hele førstelinjen i helsetjenesten. Vi lanserer med en forventning om at dette skal være et viktig bidrag til å bedre kunnskapen om helse- og omsorgstjenestene, sier Slåttebekk til Dagens Medisin. Som et eksempel nevner han at registeret gir den første oversikten over forekomsten av demens på kommunenivå.  

 

Powered by Labrador CMS