Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) Fred Hatlebrekke er bekymret for om prioriteringene til de nye helsefellesskapene vil gå ut over slagpasienter, hjertepasienter og nyopererte.

Frykter store pasientgrupper blir nedprioritert

De store pasientgruppene som har behov for rehabilitering kan bli nedprioritert med de nye helsefellesskapene, frykter NFFs forbundsleder.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt utfordringer med samhandlingsreformen, erkjenner regjeringen. Regjeringen og KS har derfor laget en avtale om å danne 19 helsefellesskap hvor sykehus og kommuner skal planlegge og utvikle tjenestene sammen. De skal bestå av et helseforetak med kommunene som sogner til dette.

Helseministeren sier at helsefellesskapene skal prioritere tjenester til barn og unge, psykisk syke og rusavhengige, de skrøpeligste eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Slag- og hjertepasienter kan bli nedprioritert

Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Fred Hatlebrekke, sier at han har forventninger til den nye avtalen mellom stat og kommune, og at det er naturlig at fysioterapeutene blir involvert i arbeidet. Han sier også at han kan forstå ønsket om å prioritere de mest sårbare pasientene.

- Det er likevel grunn til å peke på at når avtalepartnerne vil prioritere barn og unge, psykisk syke og rusavhengige, de skrøpeligste eldre og personer med flere kroniske lidelser, så vil de store pasientgruppene som har behov for rehabilitering bli nedprioritert. Satsing på disse vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster, sier forbundslederen.

Han nevner som eksempler slagpasienter, hjertepasienter og nyopererte som trenger umiddelbar oppfølging i kommunehelsetjenesten.

-Også disse pasientene lider av at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ikke er god nok, sier Hatlebrekke til fysio.no.

Kommer med ny helse- og sykehusplan

Statsminister Erna Solberg mener det særlig er to faktorer som påvirker hvordan helsetjenestene våre utvikler seg.

– Det ene er at vi blir eldre, og at det blir flere eldre, sier hun til sykepleien.no.

Det andre er den teknologiske utviklingen.

– Ny teknologi kommer til å endre hvordan vi opplever helsetjenesten. Den gjør at man kan løse oppgaver på nye måter og organisere tjenester på andre måter.

Regjeringen skal snart legge frem en ny, nasjonal helse- og sykehusplan.

Powered by Labrador CMS