Skeptisk til direkte tilgang

Norsk Manuellterapeutforenings leder, Peter Chr. Lehne, benyttet høringen i Stortingets helse- og omsorgskomité til å uttrykke skepsis til regjeringens forslag om direkte tilgang til fysioterapi.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har fremmet forslaget for å bedre tilgangen til fysioterapeut, men Lehne ba komiteen vurdere forslaget nøye.
- Vi tror dette resonnementet krever en grundig revurdering, sa han under høringen torsdag 20. oktober.

Se innslaget med NMF på Fysioterapeutens facebookside.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke reagerer på Lehnes holdning til direkte tilgang til fysioterapi.
- Det er alvorlig når han åpenbart mener at fysioterapeuter ikke er faglig skikket til å være «direkte kontakter», sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Faglig rustet

Lehne frykter at direkte tilgang til fysioterapi, altså uten henvisning, vil ha motsatt effekt av hva regjeringen ønsker.

- Henviserne, altså leger, manuell og kiropraktorer, skal gjennom diagnosen de er faglig rustet til å stille fylle mins tre oppgaver: Avdekke alvorlig sykdom, definere aktuell behandling og identifisere tilfeller som ikke skal følges opp. Vi frykter at ventelistene vil bli lengre dersom henvisningskravet fjernes, sa lederen.

Han viste videre til en rapport fra det danske Sunhedsministeriet, som ifølge Lehne har gjort en utredning på dette feltet. Rapporten skal blant annet peke på faren for å oppdage alvorlig sykdom sent, samt feil- og overbehandling.

- Dette er grunnene til at vi, som både har bachelor i fysioterapi og master i manuellterapi, utvidet og endret utdanningen vår vesentlig i 2006 da vi skulle ta på oss oppgaver med direkte tilgang, poengterte Lehne.

Formelle og praktiske forutsetninger

- Vår oppfatning er at terapeuter som skal gis anledning til å motta pasienter direkte i det offentlige helsevesenet, må ha de formelle og praktiske forutsetningene for å kunne stille en diagnose, understreket Lehne.

Lederen var klar på at det er opp til myndighetene å vurdere hvilke forutsetninger som må være oppfylt.

- Men hensynet til pasientsikkerheten, og de forholdene Sundhedsministeriets rapport har pekt på, er alle viktige hensyn, sa han.

Tilgjengelig og effektiv tjeneste

Forbundsleder Fred Hatlebrekke understreker derimot at pasienter i årtier har kunnet henvende seg direkte til fysioterapeuter.

- Det gjelder både til de ansatte i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten samt privatpraktiserende fysioterapeuter med og uten driftsavtale, sier Hatlebrekke.

Han viser til hensikten ved å fjerne kravet om henvisning, slik det går frem av primærhelsemeldingen.

- Der presiseres det at å avvikle henvisningskravet vil gi en mer tilgjengelig tjeneste for pasientene, og i tillegg at det vil føre til en mer effektiv bruk av de samlede ressursene, påpeker Hatlebrekke.

Dette vil føre til at folketrygdlovens krav om henvisning fra lege for å få refundert utgifter for behandling hos fysioterapeut avvikles.

- Fysioterapeuten må uansett forholde seg til helsepersonellovens krav om å utøve forsvarlig praksis, sier forbundslederen som svar på manuellterapeutenes bekymring.

Godt rustet

Ut fra det teoretiske grunnlaget for å utøve fysioterapi som Høgskolen i Oslo og Akershus legger til grunn, mener Hatlebrekke bachelorutdannede fysioterapeuter er rustet til å takle direkte tilgang.

- Dette gir en autorisert fysioterapeut den nødvendige kompetansen til å foreta en første undersøkelse av pasienten, sier han.

Som det går frem av Lehnes innlegg i helse- og omsorgskomiteen er manuellterapeutene svært bekymrede for nettopp denne første undersøkelsen.

- Bachelorutdanningen, og NFFs gode tilbud innen etter- og videreutdanning, sikrer at fysioterapeutene kan forvalte ansvaret direkte tilgang innebærer på en god måte, slår Hatlebrekke fast.

Lenke til det teoretiske grunnlaget på HiOAs sider:

Powered by Labrador CMS