Mange ble skuffet over budsjettet fra Bent Høie, her ved Haukeland sykehus under legestreiken. Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende.

Budsjett med bismak

Verken pasientorganisasjonene eller NFF omfavner regjeringens forslag til statsbudsjett. Kritikken gjelder både fjerning av sykdomslisten og finansieringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Publisert Sist oppdatert

Det ble arbeidet hektisk med å selge inn statsbudsjettet via lekkasjer på forhånd, noe også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bidro til. Av de velregisserte lekkasjene var direkte tilgang til fysioterapeut, men da finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte budsjettforslaget i sin helhet 6. oktober, ble det raskt klart at forventningene ikke ble innfridd på en rekke områder.

Les også leder Fysioterapeuten nr. 9.

Pasientene tar regningen

Det har vært knyttet store forventninger til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og skuffelsen har vært tilsvarende stor etter at det økonomiske fundamentet for planen ble kunngjort via budsjettforslaget.

– Pasientene finansierer opptrappingsplanen, og mister i tillegg gratis fysioterapi. Dette er å holde pasientene for narr, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Regjeringen foreslår å fjerne diagnoselisten for fysioterapi, noe som innebærer at et stort antall mennesker som har hatt fritak for å betale egenandel nå må betale. I tillegg får kommunene oppgaven med å innkreve egenandel.

– Slike omfattende endringer på fysioterapiområdet må utredes grundig, slår Hatlebrekke fast.

Les også Politisk høytrykk fra Høie

- For puslete

En rekke pasientorganisasjoner deler forbundslederens syn.

– Jeg hadde sett for meg en kraftig satsing på rehabilitering. Men dette er for puslete, i hvert fall når vi ser på den økonomiske siden av det, sier Arne Lein, leder i Handikapforbundet til handikapnytt.no.

Han peker på at mye av reformen finansieres av pasientene selv via fjerning av diagnoselisten, og Lein savner et bredere perspektiv i regjeringens satsing på rehabilitering hvor områder som skole, arbeid, fritid og kultur er med.

- Kronikerne må betale

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF), Tone Granaas, mener regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre i dette budsjettforslaget.

– Det er kronikerne som må betale for gildet med ytterligere helsetap fordi de ikke lenger får råd til å gå til fysioterapeut, sier Granaas til revmatiker.no.

Kritikken følges opp av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– FFO ønsker en betydelig satsing på habilitering og rehabilitering. Departementet har lagt frem en plan for dette som er faglig god, men økonomisk for svak, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i en pressemelding.

Hun forventer at regjeringens samarbeidspartier, Venstre og Krf, gjør sitt for å sikre en reell opptrapping innen habilitering og rehabilitering.

Staten budsjettvinner

Ifølge NFF vil budsjettforslaget kunne innebære en radikal endring for store pasientgrupper, mens staten på sin side innkasserer store besparelser.

Regjeringen anslår at man vil kunne spare 140 millioner kroner ved å fjerne diagnoselisten, og det foreslås videre å redusere overføringene til kommunene med 175 millioner neste år. Disse midlene mener man kommunene skal hente inn via egenandeler.

«Staten sparer 315 millioner kroner på dette forslaget, på tross av at det ble lansert som en kostnadsnøytral endring», heter det i en pressemelding fra NFF.

- Omdisponering av midler

Forbundet peker igjen på finansieringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

– Av en bevilgning på 200 millioner kroner til en opptrappingsplan for rehabilitering er 100 millioner vekst i kommunenes frie inntekter. Samtidig er dette ikke en reell opptrapping innenfor helsetjenesten, men en omdisponering av midler på budsjettet. Det samlede beløpet er dessuten langt unna de 315 millionene som staten sparer ved at mange flere må betale egenandeler. Pasientene er heller ikke sikret at de 100 millionene ekstra i frie inntekter faktisk benyttes til fysioterapi og rehabilitering, sier Fred Hatlebrekke.

FFOs Lilly Ann Elvestad støtter NFFs syn.
– Dette er altfor lite for å gi kommunene et reelt løft. Skal vi få en reell styrking av tilbudet må KrF og Venstre sørge for at overføringen øker med minimum 100 millioner til, sier Elvestad.

 

Opptrappingsplanen inneholder blant annet følgende tiltak:

Regjeringen ønsker å prøve ut nye arbeidsmåter og modeller for bedre oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Pasienter med Parkinson er en egnet gruppe for dette. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 5 millioner kroner til prosjektet ParkinsonNet, som bygger på en nederlandsk behandlingsmodell.

Regjeringen foreslår 14 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt som skal gi et bedre behandlingsforløp til barn med hjerneskade.

Regjeringen foreslår å avvikle begrensningen på antall behandlinger hos kiropraktor fra 1. januar 2017. I dag gis det støtte til maks 14 behandlinger per år.

Regjeringen foreslår direkte adgang til fysioterapeut.

Det er et viktig mål at pasienter skal få mest mulig oppfølging i eget hjem. For å få til dette er det viktig med godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Regjeringen vil legge til rette for mer ambulant virksomhet og mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen foreslår fra 2017 å overføre 57 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i Raskere tilbake-ordningen. Midlene skal målrettes mot arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til Askim-prosjektet. Prosjektet skal utvikle helhetlige pasientforløp og styrke samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et viktig mål er å effektivisere arbeidet med rehabilitering.

Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS