Kostbart gap mellom fysisk og psykisk helse

Skillet mellom helsetjenester for fysiske og psykiske lidelser koster det britiske helsevesenet minst 11 milliarder pund i året, ifølge en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Forfatterne oppfordrer også fysioterapeuter og andre helseprofesjoner til å skape bedre sammenheng mellom psykiske og fysiske helsetjenester. Rapporten er utarbeidet for det britiske helsevesenet (NHS) av tenketanken King’s Fund, som jobber med forskning og utredning innen helsetjenester. Rapporten er en del av NHS sin strategi for de neste fem årene, og legger stor vekt på å få tjenestetilbudet for fysisk og psykisk helse til å henge bedre sammen.  

Kostnadene som er nevnt ovenfor, gjelder bare England. De andre delene av Storbritannia kommer i tillegg, skriver Chartered Society of Physioterapy (CSP), i en lengre artikkel om rapporten.

- Må se hele mennesket

Forfatterne understreker at helsepersonell må tenke mer helhetlig og se hele mennesket:

-Store utfordringer med langvarige psykiske lidelser i befolkningen, kombinert med dårlig håndtering av symptomer som ikke har en enkel medisinsk forklaring, koster NHS over 11 milliarder pund i året. Integrering av fysisk og mental helse kan gi pasientene bedre behandling og redusere kostnadene for samfunnet, heter det i rapporten.

Psykologisk dimensjon

-Alle fysiske helseproblemer har en psykologisk dimensjon, spesielt når det gjelder å lære seg å leve med langvarige lidelser. Fysioterapeuter og annet helsepersonell bør kunne forutse hvordan og når de fysiske og mentale lidelsene kan påvirke hverandre, og komme med forslag til forebyggende tiltak, heter det i rapporten.

Ny organisering av tjenester

Flere eksempler på ny organisering av tjenester er med i rapporten – såkalte ”redesigned care pathways”. Her ledes behandlingstilbudet av tverrfaglige team, som også inkluderer fysioterapeuter og kliniske psykologer. Dette teamet avgjør hva slags behandling hver pasient skal motta og hvordan pasienten skal følges opp.

Det finner du også mer informasjon om på www.csp.org.uk

Powered by Labrador CMS