- Norge trenger en hjerneplan

Nevrologiske sykdommer koster mer enn kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer til sammen. Norge trenger en overordnet hjerneplan. Det mener Hanne Flinstad Harbo og Anne-Grete Strøm-Erichsen, leder og nestleder i Hjernerådet.  

Publisert

Hanne Flinstad Harbo er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege i nevrologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Anne-Grete Strøm-Erichsen er tidligere helseminister (Ap).

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon med 38 medlemsorganisasjoner, som representerer mer enn 50.000 medlemmer i ulike pasient- og brukerorganisasjoner, faglige foreninger og forskningsgrupper.
Målet er å drive opplysnings- og interessepolitisk arbeid, og å fremme diagnostikk, behandling, forebygging, rehabilitering og forskning.

I en kronikk i Dagens Medisin skriver forfatterne at sykdommer i hjernen eller nervesystemet rammer en av tre nordmenn i løpet av livet, og at kostnadene utgjør over en tredel av helsebudsjettet.

Opptrening og rehabilitering

- Rask og korrekt diagnose og behandling er avgjørende for å hindre varige skader og forebygge videre sykdomsutvikling. Har man først blitt syk, er god opptrening og rehabilitering avgjørende. Mange av de nevrologiske sykdommene behandles etter de samme prinsippene, og bedre samhandling og organisering på tvers av diagnoser og helsetjenestenivå vil gi bedre behandling og spare ressurser.

Lite til forskning

Forfatterne understreker at omfanget av midler som går til nevrovitenskapelig forskning i Norge er lite:

- Kavli-instituttet, ledet av nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser, har nylig blitt medlem av Hjernerådet, og støtter vår oppfordring om å satse mer på hjernen, skriver Flinstad Harbo og Strøm-Erichsen.

De understreker at Norge har et godt helsevesen, men ingen nasjonal plan for å møte den enorme helseutfordringen hjernesykdommene representerer.

Samordnede retningslinjer

- Vi trenger samordnede retningslinjer for rask diagnostikk, god behandling og effektiv rehabilitering av hjernesykdommer. Vi trenger en langsiktig strategi for best mulig nevrovitenskapelig forskning, skriver forfatterne.

De viser også til en merknad til statsbudsjettet for 2016 fra en samlet Helse- og omsorgskomite. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en statusrapport om hjernehelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og vurdere behovet for en helhetlig strategi for fagområdet. Rapporten skal leveres innen utgangen av 2016.

 

Powered by Labrador CMS