Fra hjerneslag til gjenforening

21 år gamle Johanne Marie har fått god hjelp av avtalefysioterapeut etter hjerneslag. I utgave nummer 5 kan du få gode tips om oppfølging og forskning, og lese hva de tre organisasjonene for fysioterapeuter sier om mulighetene for gjenforening.

Om kort tid får du Fysioterapeuten nummer 5/2020 hjem til deg. Der er hovedtemaet denne gangen hjerneslag, som rammer rundt 12000 mennesker hvert år. Les siste nytt om forskning på blant annet pasienter som har vært på tverrfaglig døgnrehabilitering, og råd og tips fra flere fysioterapeuter som er spesialister på nevrologisk fysioterapi.

Under koronakrisen sto de tre organisasjonene for fysioterapeuter sammen om krav overfor myndighetene. Fysioterapeuten har snakket med de tre partene, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Er tiden inne for en gjenforening?

Mange fastleger henviser til spesialisthelsetjenesten istedenfor fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, selv om forskning indikerer at konservativ behandling burde trumfet kirurgi. I oktober arrangerer NFF temadag om kirurgi versus fysioterapi. Les hva professor og fysioterapeut May Arna Risberg sier om temaet.

Merete Tønder er sammen med en pasient intervjuet om hvordan psykomotorikerne har arbeidet i koronatiden, og hvor viktig videokonsultasjoner har vært. Tønder opplevde at flere pasienter ble dårligere i denne tiden.

Lederen for valgkomiteen i NFF er urolig over at så få medlemmer stiller opp på årsmøter i organisasjonsleddene og engasjerer seg i politiske diskusjoner. NFF trenger engasjementet for å skape styrke, og organisasjonen kan gå glipp av viktige erfaringer og synspunkter fra grasrota, frykter han.

Powered by Labrador CMS