Armfunksjonen blir ikke bedre med robothjelp

Slagpasienter får ikke bedre armfunksjon om de får hjelp av en treningsrobot istedenfor vanlig rehabilitering, ifølge en ny studie.

Publisert

770 britiske slagpasienter deltok i en studie hvor de ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppa fikk trene med en treningsrobot som assisterte dem med øvelser for skulder og albue, håndledd og hånd. De andre fikk trening med fysioterapeut som jobbet spesielt med funksjonelle bevegelser som pasienten selv valgte. Begge gruppene trente tre 45-minutters økter i uka i 12 uker. Den siste tredjedelen av pasientene var kontrollgruppe og fikk vanlig oppfølging, skriver fysioterapi.se. Ifølge britiske retningslinjer innebærer "vanlig oppfølging" at slagpasienter skal få minst 45 minutter med hver behandling som de trenger, minst fem ganger i uka, så lenge de har nytte av behandlingen.

Lite forskjell

Funksjonsnivået ble vurdert med flere målingsverktøy, som Action Research Arm Test (ARAT), Barthel-indeks og numerisk vurdering av smerte i armen. Pasientene ble testet rett etter treningsperioden, og tre måneder senere. Treningsmetodene slo ikke ut i noen store forskjeller mellom gruppene. 

Ikke kostnadseffektivt

Forskerne konkluderer med at robotassistert armtrening ikke er et kostnadseffektivt alternativ for slagpasienter generelt sammenlignet med fysioterapirettede tiltak som allerede finnes tilgjengelig. Forskerne brukte Quality Adjusted Life Year (QALY) som utgangspunkt for kostnadsanalysene. 

Pasientene i studien hadde hatt slag mellom en uke og fem år før studien ble påbegynt, og hadde fått moderate til alvorlige skader.

Studien er utgitt i tidsskriftet The Lancet: Rodgers et al. Robot assisted training for the upper limb after stroke (RATULS): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019 Jul 6; 394(10192): 51–62

Powered by Labrador CMS