Veldig tidlig, hyppig og langvarig mobilisering etter hjerneslag kan påføre skade, viser en ny kunnskapsoppsummering. Samtidig vet ikke forskerne når det beste tidspunktet er.
Veldig tidlig, hyppig og langvarig mobilisering etter hjerneslag kan påføre skade, viser en ny kunnskapsoppsummering. Samtidig vet ikke forskerne når det beste tidspunktet er.

Uklart når det er best å mobilisere etter hjerneslag

Veldig tidlig mobilisering etter hjerneslag kan være negativt for pasientenes prognose. Det er med dagens forskning ikke mulig å si når det beste oppstartstidspunktet er, viser en ny kunnskapsoppsummering.

Publisert

Forskere har sett på hvilke randomiserte kontrollerte studier som er gjort på veldig tidlig mobilisering etter hjerneslag, det vil si innen 24 timer, sammenlignet med dagens praksis, som er tidlig mobilisering innen 48 timer.

Ulik lengde på mobilisering

De fant tre randomiserte kontrollerte studier i MEDLINE, EMBASE og CENTRAL. Utfordringen ble at i to av studiene fikk pasienter som ble mobilisert innen 24 timer hyppigere og mer langvarig mobilisering enn de som ble mobilisert etter 24–48 timer. Det er derfor ikke mulig å se på effekten av forskjellige tidspunkt for mobilisering alene. Den tredje studien, en norsk studie, omfatter få pasienter.

Kan påføre skade

Tidlig mobilisering er til nytte for mange pasienter, men veldig tidlig, hyppig og langvarig mobilisering kan også påføre skade. Det kan trolig medføre økt dødelighet og dårligere funksjonsnivå, skriver forfatterne bak artikkelen som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening

-Basert på nåværende forskning er vi usikre på hva som er det optimale tidspunktet for oppstart av mobilisering etter hjerneslag, konkluderer de.

Variasjoner mellom sykehus

Norske sykehus jobber ikke likt med mobilisering. I 2015 viste en studie en variasjon på mellom 5 prosent og 13 prosent i hvor stor andel av dagen pasientene var oppe og sto i akuttfasen av et hjerneslag. Hvor mye av dagen pasientene lå, var på mellom 38 til 56 prosent. Opphold i fellesområder varierte fra 4 prosent til 30 prosent av tiden.

I Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag fra Helsedirektoratet (2017) anbefales det at de fleste pasienter med hjerneslag bør mobiliseres tidlig. Direktoratet ba Folkehelseinstituttet om å lage en kunnskapsoversikt over om mobilisering er mest effektivt om dette skjer innen 24 timer eller mellom 24-48 timer etter symptomdebut. Denne er publisert samtidig med artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening, og kan leses her

Powered by Labrador CMS